O škole Možnosti štúdia ELearning Rozvrh Webmail Mapa Výrobky školy Kontakt Napíšte nám

Imatrikulácie v SOŠ drevárskej a stavebnej v Krásne nad Kysucou

     Slávnostná imatrikulácia žiakov prvých ročníkov v SOŠ drevárskej a stavebnej Krásno nad Kysucou  sa konala 16. novembra 2018. Novembrový imatrikulačný deň bol výnimočný pre celú našu školu, no najmä pre našich prvákov, pretože vstúpili do školských cechov  a oficiálne sa stali ich členmi.    

     Tohtoročnou novinkou bol celkový priebeh a program imatrikulácií, ktoré sa uskutočnili v kultúrnom dome nášho mesta. Pri tejto slávnostnej príležitosti sa stretli primátor mesta Krásno nad Kysucou Ing. Jozef Grapa,  riaditeľ Strednej odbornej školy drevárskej a stavebnej PaedDr. Ján Palko, vedenie školy, pedagógovia a žiaci našej školy. V slávnostnom príhovore riaditeľ školy a primátor mesta  zaželali všetkým prvákom úspešné zaradenie do veľkej rodiny našej školy. Vynikajúcu atmosféru dokázali vytvoriť žiaci tretích ročníkov pri imatrikulovaní nových žiakov. Žiaci prvých ročníkov našej školy ocenili nezvyčajnú podobu imatrikulácie bez „tradičných nutných a často nudných disciplín“ , ktoré sú spojené s touto udalosťou.   Naši prváci sľúbili dodržiavanie desiatich pravidiel školy a napokon boli slávnostne imatrikulovaní a nakoniec vystúpili s kultúrnym programom. Zahrali na heligónkach, zatancovali spoločenské tance. Predviedli to, v čom sú šikovní. 

     Rodina našej školy sa tak oficiálne rozrástla o stolárov, tesárov, murárov, operátorov stavebnej výroby, operátorov drevárskej a nábytkárskej výroby, technológov ochrany a tvorby životného prostredia a manažérov v drevárstve a nábytkárstve. Veríme, že nikdy neoľutujú rozhodnutie študovať na SOŠ drevárskej a stavebnej. Motto našej imatrikulácie sa nieslo v duchu: „Svet potrebuje ľudí, ktorí dokážu niečo urobiť a nie ľudí, ktorí dokážu vysvetliť prečo nič neurobili.

 

Napísala Mgr. Mária Gavenčiaková