O škole Možnosti štúdia ELearning Rozvrh Webmail Mapa Výrobky školy Kontakt Napíšte nám

Akcie školy 2011/2012

Mladý tvorca Nitra

Stredná odborná škola drevárska v Krásne nad Kysucou sa zúčastnila XX. ročníka predajnej výstavy výrobkov žiakov stredných odborných škôl a stredísk praktického vyučovania, v rámci celej Slovenskej republiky,  Mladý tvorca 2012, ktorá sa uskutočnila v dňoch 19.  - 21. apríla  2012 v Nitre. 

Škola mala na pridelenej ploche k dispozícii stánok, ktorý prezentoval TOP VÝROBOK  s názvom - pohovka „SKATEBOARD“.   Návrhárkou a autorkou  tohto projektu bola  učiteľka  PaedDr. Anna Janíčková. Na projektovej dokumentácií sa podieľali títo žiaci: Tibor Pitek, Matej Ristvej zo IV. N, Lukáš Šustek z  II. A a Patrik Štafen z I. C triedy pod  odborným vedením hlavného majstra   Bc. Františka Švancára.  Vytvorenie pohovky „SKATEBOARD“  dotváranie vychádzalo z podnetov žiakov, ktorí spojili teoretické vedomosti s remeselníckym umom, počítačovou zručnosťou, estetickým  cítením a empatiou. Pri realizácii TOP VÝROBKU – pohovke „SKATEBOARD“ bola realizovaná anatomická štruktúra sedenia, ktorá bola konzultovaná so špecialistom  pohybového ústrojenstva.

 „V súčasnej modernej  dobe sa viac vytvára priestor pre spoločnú  rodinnú komunikáciu a spoločné sedenie, neohraničené, uvoľňujúce a priestorovo voľné. Pohovka  „SKATEBOARD“  spĺňa  nové poňatie  absentujúceho  priestoru v rodinnom kruhu, aby stretnutie rodiny, detí  bolo v iných dimenziách ako doteraz“ povedala pri prezentácii PaedDr. A. Janíčková.    TOP VÝROBOK Strednej odbornej školy drevárskej v Krásne nad Kysucou pohovka „SKATEBOARD“ je prototypom a priekopníkom  moderného dizajnu  oddychového poňatia  pre výrobcov  sedacieho nábytku, pre predajcov, rodinu a priateľov. Ako ďalej dodala: „Škola pracuje v edukačnom procese s  novodobým zdrojom psychologického vplyvu súdržnosti,  profesionality a umu  a tým dáva do  popredia poslanie remesiel v  drevárskej, čalúnnickej a dizajnérskej profesii, ktorá otvára dvere pre širokú spotrebiteľskú  verejnosť, podnikateľskú sféru a rodičov, žiakov, ktorí stoja pred rozhodnutím, aké povolanie si vybrať.“  

Táto pohovka si rýchlo získala širokú verejnosť. Svojou  inováciou a nápaditosťou reprezentovala región Kysuce, Žilinský samosprávny kraj.  Top výrobok pohovka „SKATEBOARD“ zaujala svojou  inováciou a zvlášť  moderným poňatím   všetky kategórie  návštevníkov výstavy a zanechala    neopísateľný dojem,  ktorý návštevníci prezentovali v ankete Mladý tvorca, kde škola obsadila  prvé miesto. Ocenenie našej školy je zadosťučinením plnenia kréda školy: „Nie pre školu, ale pre život žiakov učíme.“

Sprievodnou akciou bola aj celoslovenská súťaž zručnosti v odbore stolár a operátor drevárskej a nábytkárskej výroby, ktorej patrónom bol Zväz  spracovateľov dreva Slovenskej republiky. Súťaže sa zúčastnilo deväť súťažiacich zo SOŠ s drevárskym zameraním z celého Slovenska. Úlohou súťažiacich bolo zhotovenie výrobku – poličky z masívu podľa výkresovej dokumentácie. Náš  súťažiaci žiak  Marek Striček (IV.A) získal 1. miesto, ako najlepší žiak s praktickými drevárskymi zručnosťami   na Slovensku. 

Úspech našej školy je vysokou reprezentáciou našej  veľkej rodiny drevárov Strednej odbornej školy drevárskej Krásno nad Kysucou pod vedením riaditeľa školy PaedDr. Jána Palka.