O škole Možnosti štúdia ELearning Rozvrh Webmail Mapa Výrobky školy Kontakt Napíšte nám

Akcie školy 2011/2012

SOŠ drevárska na prezentácii stredných škôl

SOŠ drevárska na prezentácii stredných škôl "Cesty k povolaniu"

Stredná odborná škola v Krásne nad Kysucou sa zúčastnila6. ročníka prezentácie stredných škôl "Cesty k povolaniu" dňa 9. novembra 2011 v Mestskom kultúrnom stredisku v Kysuckom Novom Meste. Bola určená žiakom, ktorí sa rozhodujú kam po skončení základnej školy. Veľký záujem o prezentáciu prejavili aj zástupcovia rodičov, výchovných poradcov a pedagógov. Jej hlavným cieľom bolo poskytnutie profesijných informácií a prehľad o jednotlivých študijných a učebných odboroch v nasledujúcom školskom roku. K nahliadnutiu boli informačné a propagačné materiály ako aj finálne výrobky zúčastnených stredných škôl z regiónu Kysúc.

Návštevníci mali možnosť sa oboznámiť s našou školou, s učebnými a študijnými odbormi prostredníctvom stánku, ktorý prezentoval výrobky našich žiakov. Stánok zaujal svojou čiernobielou kombináciou futbalovej lopty a zároveň šachovnice.Absolventi našej školy nie sú len vynikajúci odborníci vo svojich profesiách, ale aj výborní športovci. Stánok bol inšpirovanýantickou kalokagatiou, ktorá preferovala myšlienku starovekého Grécka, rodiska olympijských hier i veľkých filozofov. Šikovní stolári zhotovili šachový stolík ako symbol múdrosti a veľká futbalová lopta zhotovená našimi čalúnnikmi bola symbolom športovej zdatnosti.

Naša škola má už dlhoročnú tradíciu. Žiakom ponúka veľa učebných a študijných možností. Určené sú pre chlapcov aj pre dievčatá. V trojročných učebných odboroch majú možnosť vyučiť sa zastolára, tesára, maliara, murára a čalúnnika (čalúnničku). Záujemcovia o štvorročné študijné odbory získajú úplné stredné odborné vzdelanie a môžu pokračovať v štúdiu na vysokej škole. Škola ponúka štúdium v týchto štvorročných odboroch: technológia ochrany a tvorby životného prostredia,operátor stavebnej výroby, operátor drevárskej a nábytkárskej výroby, odbor drevárstvo a nábytkárstvo so zameraním na drevársky manažment. Škola ponúka i nadstavbové štúdium pre absolventov trojročných učebných odborov nábytkárska výroba a stavebníctvo. Absolventi získajú úplné stredné odborné vzdelanie, maturitné vysvedčenie a môžu pokračovať v štúdiu na vysokej škole.