O škole Možnosti štúdia ELearning Rozvrh Webmail Mapa Výrobky školy Kontakt Napíšte nám

Akcie školy 2011/2012

Ceny Scientia Pro Futuro 2011 získala SOŠ drevárska Krásno nad Kysucou

Ceny Scientia Pro Futuro 2011 získala SOŠ drevárska Krásno nad Kysucou

 

     Stredná odborná škola drevárska Krásno nad Kysucou sa zúčastnila IV. odbornej konferencie s názvom Quo Vadis, ktorá sa uskutočnila v dňoch 7. - 9. 11. 2011 v Kongresovom centre Technopol v Bratislave. Podujatie organizovali  Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR a Mladí vedci Slovenska, o. z. Sprievodným podujatím konferencie bola celoštátna súťažná prehliadka bádateľských projektov žiakov stredných škôl o ceny  Scientia Pro Futuro 2011.Cieľom súťaže bolo  aktivizovať nadaných žiakov stredných škôl vo vede a technike, poskytnúť im priestor na prezentáciu výsledkov ich bádateľskej činnosti a popularizovať vedu a techniku vo vzťahu k mladým ľuďom. Vytvárať priestor na verejnú prezentáciu víťazov súťaže ako pozitívnych vzorov pre ďalších mladých ľudí.

     Strednú odbornú školu drevársku v Krásne nad Kysucou reprezentovali v súťaži štyria žiaci študijného odboru Technológia ochrany a tvorby životného prostredia pod odborným vedením Ing. O. Časnochovej a RNDr. J. Knapca.  Juraj Poništ prezentoval prácu na tému „Mydlo – malý zázrak,“  Adriana Hermanová „Invázne rastliny Kysúc,“ Andrea Pitlová „Náučný chodník Klubinský potok“ a  Domimika Brodňanová „ Analýza biotických škodcov na lesný ekosystém“. Naša škola získala dve ocenenia. Prvú cenuScientia Pro Futuro – nomináciu na ISSC 2012 -  Medzinárodný vedecký letný tábor (International Science Summer Camp), ktorý sa  uskutoční  počas letných prázdnin v Portugalsku získala Adriána Hermanová s témou „Invázne  rastliny Kysúc“. Druhú cenu -   „200 euro“,  Scientia Pro Futuro –  súťažné  projekty na EUCYS 2012 – Súťaž Európskej komisie pre mladých vedcov do 20 rokov s environmentálnym zameraním (The European Union Contest for Young Scientists),  získala Andrea Pitlová s témou „Náučný turistický chodník  Klubinský potok“.

     V letných mesiacoch sa uskutoční celoštátna súťažná prehliadka bádateľských projektov žiakov stredných škôl „Mladý  vedec  - vodohospodár“, ktorej by sa chceli opäť zúčastniť aj žiaci Strednej odbornej školy drevárskej z  Krásna nad Kysucou. S obdobnými aktivitami chce naďalej naša škola pokračovať, podporovať nadaných žiakov a šíriť dobré meno aj mimo nášho regiónu Kysúc.