O škole Možnosti štúdia Rozvrh E-learning Webmail Mapa Výrobky školy Kontakt Napíšte nám

Zoznam tried › Trieda I. Ae

Zoznamy žiakov: I. AI. BII. AII. BIII. AIII. BIV. AIV. BI. CII. CII. DIII. CI. AdI. AeII. AdII. Ae
Triedny učiteľ: PhDr. Karin Bugalová
Odbor: podnikanie v remeslách a službách
Počet žiakov: 42, z toho chlapcov: 17 a dievčat: 25
Kat. číslo Meno Priezvisko   
1    Anna Belešová
2    Ľubomíra Bobčíková
3    Alena Bugáňová
4    Ingrid Cudráková
5    Ľubomír Čenták
6    Terézia Čentáková
7    Barbora Dominková
8    Mária Dunajovcová
9    Lenka Gašperová
10    Alena Gazdíková
11    Saskia Gomolová
12    Nikola Grapová
13    Lucie Chrastinová
15    Jaroslav Jantošík
16    Marcela Jašíková
17    Marcela Pochybová
18    Monika Kopasová
19    Marek Kopera
20    Lucia Kozová
21    Petra Kuricová
22    Martin Labant
23    Jaroslava Liptáková
24    Veronika Malá
25    Roman Matlák
26    Beáta Mlkvíková
27    Dávid Pekarík
28    Ivana Petreková
30    Martin Rudinský
31    Patrik Ságoš
32    Júlia Sanigová
33    Miroslav Sloviak
34    Rastislav Sova
35    Marek Staňo
36    Michal Stráňava
37    Terézia Suriaková
38    Maroš Svrček
39    Eva Šamajová
40    Adam Škripek
41    Lukáš Škrípek
42    Zdenko Urbánek
43    Anna Vanková
44    Ján Zverec

© aScAgenda 2018.0.1082 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 19.01.2018