O škole Možnosti štúdia ELearning Rozvrh Webmail Mapa Výrobky školy Kontakt Napíšte nám

Zoznam tried › Trieda II. Ae

Zoznamy žiakov: I. AI. BII. AII. BIII. AIII. BIV. AIV. BI. CII. CIII. CIII. DI. AdI. AeII. AdII. Ae
Triedny učiteľ: PhDr. Karin Bugalová
Odbor: podnikanie v remeslách a službách
Počet žiakov: 28, z toho chlapcov: 6 a dievčat: 22
Kat. číslo Meno Priezvisko   
0    Radoslav Cudrák
0    Michal Urbánek
1    Anna Belešová
2    Ľubomíra Bobčíková
3    Alena Bugáňová
4    Ingrid Cudráková
6    Terézia Čentáková
8    Mária Dunajovcová
9    Lenka Gašperová
10    Alena Gazdíková
11    Saskia Gomolová
16    Marcela Jašíková
17    Marcela Pochybová
18    Monika Kopasová
20    Lucia Kozová
21    Petra Kuricová
23    Jaroslava Liptáková
24    Veronika Malá
26    Beáta Mlkvíková
27    Dávid Pekarík
28    Ivana Petreková
32    Júlia Sanigová
33    Miroslav Sloviak
36    Michal Stráňava
37    Terézia Suriaková
39    Eva Šamajová
43    Anna Vanková
44    Ján Zverec

© aScAgenda 2019.0.1159 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 17.04.2019