O škole Možnosti štúdia ELearning Rozvrh Webmail Mapa Výrobky školy Kontakt Napíšte nám

Zoznam tried › Trieda III. B

Zoznamy žiakov: I. AI. BII. AII. BIII. AIII. BIV. AIV. BI. CII. CIII. CIII. DI. AdI. AeII. AdII. Ae
Triedny učiteľ: PaedDr. Ján Pitoňák, PhD.
Počet žiakov: 26, z toho chlapcov: 3 a dievčat: 23 • Rozvrh
Kat. číslo Meno Priezvisko    Odbor
1    Scarlett Arendáriková drevárstvo a nábytkárstvo - manažment v drevárstve
3    Petra Čimborová drevárstvo a nábytkárstvo - manažment v drevárstve
4    Lujza Hlubinová drevárstvo a nábytkárstvo - manažment v drevárstve
5    Nikoleta Kašubová drevárstvo a nábytkárstvo - manažment v drevárstve
6    Natália Klužáková drevárstvo a nábytkárstvo - manažment v drevárstve
7    Barbora Lastovicová drevárstvo a nábytkárstvo - manažment v drevárstve
8    Jana Martykáňová drevárstvo a nábytkárstvo - manažment v drevárstve
9    Denisa Mročková drevárstvo a nábytkárstvo - manažment v drevárstve
10    Vladimíra Sviteková drevárstvo a nábytkárstvo - manažment v drevárstve
11    Klára Buchtíková technológia ochrany a tvorby životného prostredia
12    Tereza Burkoňová technológia ochrany a tvorby životného prostredia
13    Karolína Horáková technológia ochrany a tvorby životného prostredia
14    Daniela Kováčová technológia ochrany a tvorby životného prostredia
15    Simona Kubicová technológia ochrany a tvorby životného prostredia
16    Kristína Michalíková technológia ochrany a tvorby životného prostredia
17    Zuzana Nováková technológia ochrany a tvorby životného prostredia
18    Ján Ondrúšek technológia ochrany a tvorby životného prostredia
19    Kristína Pokrivková technológia ochrany a tvorby životného prostredia
20    Simona Rucková technológia ochrany a tvorby životného prostredia
21    Lucia Tomášová technológia ochrany a tvorby životného prostredia
22    Liana Trlicová technológia ochrany a tvorby životného prostredia
23    Mária Birtusová drevárstvo a nábytkárstvo - manažment v drevárstve
24    Katarína Poláková drevárstvo a nábytkárstvo - manažment v drevárstve
25    Samuel Gazdík drevárstvo a nábytkárstvo - manažment v drevárstve
26    Jakub Hlava drevárstvo a nábytkárstvo - manažment v drevárstve
27    Klaudia Urbánková drevárstvo a nábytkárstvo - manažment v drevárstve

© aScAgenda 2019.0.1159 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 17.04.2019