O škole Možnosti štúdia ELearning Rozvrh Webmail Mapa Výrobky školy Kontakt Napíšte nám

Zoznam tried › Trieda IV. A

Zoznamy žiakov: I. AI. BII. AII. BIII. AIII. BIV. AIV. BI. CII. CII. DIII. CI. AdI. AeII. AdII. Ae
Triedny učiteľ: Ing. arch.Beáta Kontrišová
Počet žiakov: 23 • Rozvrh
Kat. číslo Meno Priezvisko    Odbor
1    Milan Beleš operátor stavebnej výroby
2    Lukáš Belko operátor stavebnej výroby
3    Ondrej Bytčanek operátor stavebnej výroby
4    Lukáš Cyprich operátor stavebnej výroby
6    Dominik Dorociak operátor stavebnej výroby
7    Tomáš Fefko operátor stavebnej výroby
8    Peter Horňák operátor stavebnej výroby
9    Martin Jurák operátor stavebnej výroby
10    Erik Kavčák operátor stavebnej výroby
11    Ján Kloska operátor stavebnej výroby
12    Martin Koričár operátor stavebnej výroby
14    Rudolf Macko operátor stavebnej výroby
16    František Puraš operátor stavebnej výroby
18    Dávid Turiak operátor stavebnej výroby
19    Jaroslav Vrtěna operátor stavebnej výroby
21    Pavol Barnošák operátor drevárskej a nábytkárskej výroby
22    Marián Holaza operátor drevárskej a nábytkárskej výroby
23    Peter Hrubý operátor drevárskej a nábytkárskej výroby
25    Ondrej Kotvas operátor drevárskej a nábytkárskej výroby
28    Martin Poláček operátor drevárskej a nábytkárskej výroby
29    Tibor Šimalják operátor drevárskej a nábytkárskej výroby
33    Adam Turiak operátor stavebnej výroby
34    Ján Šutiak operátor drevárskej a nábytkárskej výroby

© aScAgenda 2018.0.1114 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 29.06.2018