O škole Možnosti štúdia ELearning Rozvrh Webmail Mapa Výrobky školy Kontakt Napíšte nám

Maturity › Rozpis triedy: II. Ae

Predmet Dátum Príprava Odpoveď Koniec Učebňa
Anna Belešová
anglický jazyk B1
praktická časť odbornej zložky 
slovenský jazyk a literatúra 
teoretická časť odbornej zložky 
Ľubomíra Bobčíková
praktická časť odbornej zložky 
ruský jazyk B1
slovenský jazyk a literatúra 
teoretická časť odbornej zložky 
Alena Bugáňová
praktická časť odbornej zložky 
ruský jazyk B1
slovenský jazyk a literatúra 
teoretická časť odbornej zložky 
Radoslav Cudrák
anglický jazyk B1
praktická časť odbornej zložky 
slovenský jazyk a literatúra 
teoretická časť odbornej zložky 
Ingrid Cudráková
praktická časť odbornej zložky 
ruský jazyk B1
slovenský jazyk a literatúra 
teoretická časť odbornej zložky 
Terézia Čentáková
anglický jazyk B1
praktická časť odbornej zložky 
slovenský jazyk a literatúra 
teoretická časť odbornej zložky 
Mária Dunajovcová
nemecký jazyk B1
praktická časť odbornej zložky 
slovenský jazyk a literatúra 
teoretická časť odbornej zložky 
Lenka Gašperová
praktická časť odbornej zložky 
ruský jazyk B1
slovenský jazyk a literatúra 
teoretická časť odbornej zložky 
Alena Gazdíková
praktická časť odbornej zložky 
ruský jazyk B1
slovenský jazyk a literatúra 
teoretická časť odbornej zložky 
Saskia Gomolová
anglický jazyk B1
praktická časť odbornej zložky 
slovenský jazyk a literatúra 
teoretická časť odbornej zložky 
Marcela Jašíková
praktická časť odbornej zložky 
ruský jazyk B1
slovenský jazyk a literatúra 
teoretická časť odbornej zložky 
Monika Kopasová
nemecký jazyk B1
praktická časť odbornej zložky 
slovenský jazyk a literatúra 
teoretická časť odbornej zložky 
Lucia Kozová
anglický jazyk B1
praktická časť odbornej zložky 
slovenský jazyk a literatúra 
teoretická časť odbornej zložky 
Petra Kuricová
nemecký jazyk B1
praktická časť odbornej zložky 
slovenský jazyk a literatúra 
teoretická časť odbornej zložky 
Jaroslava Liptáková
anglický jazyk B1
praktická časť odbornej zložky 
slovenský jazyk a literatúra 
teoretická časť odbornej zložky 
Veronika Malá
praktická časť odbornej zložky 
ruský jazyk B1
slovenský jazyk a literatúra 
teoretická časť odbornej zložky 
Beáta Mlkvíková
praktická časť odbornej zložky 
ruský jazyk B1
slovenský jazyk a literatúra 
teoretická časť odbornej zložky 
Dávid Pekarík
nemecký jazyk B1
praktická časť odbornej zložky 
slovenský jazyk a literatúra 
teoretická časť odbornej zložky 
Ivana Petreková
nemecký jazyk B1
praktická časť odbornej zložky 
slovenský jazyk a literatúra 
teoretická časť odbornej zložky 
Marcela Pochybová
anglický jazyk B1
praktická časť odbornej zložky 
slovenský jazyk a literatúra 
teoretická časť odbornej zložky 
Júlia Sanigová
anglický jazyk B1
praktická časť odbornej zložky 
slovenský jazyk a literatúra 
teoretická časť odbornej zložky 
Miroslav Sloviak
praktická časť odbornej zložky 
ruský jazyk B1
slovenský jazyk a literatúra 
teoretická časť odbornej zložky 
Michal Stráňava
anglický jazyk B1
praktická časť odbornej zložky 
slovenský jazyk a literatúra 
teoretická časť odbornej zložky 
Terézia Suriaková
anglický jazyk B1
praktická časť odbornej zložky 
slovenský jazyk a literatúra 
teoretická časť odbornej zložky 
Eva Šamajová
praktická časť odbornej zložky 
ruský jazyk B1
slovenský jazyk a literatúra 
teoretická časť odbornej zložky 
Michal Urbánek
anglický jazyk B1
praktická časť odbornej zložky 
slovenský jazyk a literatúra 
teoretická časť odbornej zložky 
Anna Vanková
praktická časť odbornej zložky 
ruský jazyk B1
slovenský jazyk a literatúra 
teoretická časť odbornej zložky 
Ján Zverec
anglický jazyk B1
praktická časť odbornej zložky 
slovenský jazyk a literatúra 
teoretická časť odbornej zložky 

© aScAgenda 2019.0.1152 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 15.02.2019