O škole Možnosti štúdia Rozvrh E-learning Webmail Mapa Výrobky školy Kontakt Napíšte nám

Maturity › Rozpis triedy: II. Ad

Predmet Dátum Príprava Odpoveď Koniec Učebňa
Adam Bednár
nemecký jazyk B1
praktická časť odbornej zložky 
slovenský jazyk a literatúra 
teoretická časť odbornej zložky 
Natália Bednáriková
anglický jazyk B1
praktická časť odbornej zložky 
slovenský jazyk a literatúra 
teoretická časť odbornej zložky 
Nikola Brezinová
anglický jazyk B1
praktická časť odbornej zložky 
slovenský jazyk a literatúra 
teoretická časť odbornej zložky 
Lukáš Cibulka
anglický jazyk B1
praktická časť odbornej zložky 
slovenský jazyk a literatúra 
teoretická časť odbornej zložky 
Silvia Kuffová
anglický jazyk B1
praktická časť odbornej zložky 
slovenský jazyk a literatúra 
teoretická časť odbornej zložky 
Denisa Mravcová
anglický jazyk B1
praktická časť odbornej zložky 
slovenský jazyk a literatúra 
teoretická časť odbornej zložky 
Matej Najdek
anglický jazyk B1
praktická časť odbornej zložky 
slovenský jazyk a literatúra 
teoretická časť odbornej zložky 
Anton Strýček
anglický jazyk B1
praktická časť odbornej zložky 
slovenský jazyk a literatúra 
teoretická časť odbornej zložky 
Dávid Šporík
anglický jazyk B1
praktická časť odbornej zložky 
slovenský jazyk a literatúra 
teoretická časť odbornej zložky 
Lukáš Urbánek
anglický jazyk B1
praktická časť odbornej zložky 
slovenský jazyk a literatúra 
teoretická časť odbornej zložky 
Pavol Válek
anglický jazyk B1
praktická časť odbornej zložky 
slovenský jazyk a literatúra 
teoretická časť odbornej zložky 
Lucia Vaškovičová
nemecký jazyk B1
praktická časť odbornej zložky 
slovenský jazyk a literatúra 
teoretická časť odbornej zložky 

© aScAgenda 2018.0.1095 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 20.04.2018