O škole Možnosti štúdia ELearning Rozvrh Webmail Mapa Výrobky školy Kontakt Napíšte nám

Maturity › Rozpis triedy: II. Ad

Predmet Dátum Príprava Odpoveď Koniec Učebňa
Natália Bednáriková
praktická časť odbornej zložky 
anglický jazyk B1 29.5.2018 10:55 11:15 11:35 ANJ uč. 64
teoretická časť odbornej zložky  29.5.2018 13:00 13:30 14:00 č. 44
slovenský jazyk a literatúra  30.5.2018 09:35 09:55 10:15 č. 62
Nikola Brezinová
praktická časť odbornej zložky 
anglický jazyk B1 29.5.2018 13:20 13:40 14:00 ANJ uč. 64
slovenský jazyk a literatúra  29.5.2018 15:25 15:45 16:05 č. 62
teoretická časť odbornej zložky  30.5.2018 08:00 08:30 09:00 č. 44
Lukáš Cibulka
praktická časť odbornej zložky 
teoretická časť odbornej zložky  29.5.2018 07:30 08:00 08:30 č. 44
anglický jazyk B1 29.5.2018 13:00 13:20 13:40 ANJ uč. 64
slovenský jazyk a literatúra  30.5.2018 08:30 08:50 09:10 č. 62
Denisa Mravcová
praktická časť odbornej zložky 
teoretická časť odbornej zložky  29.5.2018 10:35 11:05 11:35 č. 44
anglický jazyk B1 29.5.2018 12:20 12:40 13:00 ANJ uč. 64
slovenský jazyk a literatúra  29.5.2018 14:25 14:45 15:05 č. 62
Matej Najdek
praktická časť odbornej zložky 
teoretická časť odbornej zložky  29.5.2018 08:00 08:30 09:00 č. 44
anglický jazyk B1 29.5.2018 12:40 13:00 13:20 ANJ uč. 64
slovenský jazyk a literatúra  30.5.2018 07:50 08:10 08:30 č. 62
Anton Strýček
praktická časť odbornej zložky 
anglický jazyk B1 29.5.2018 10:15 10:35 10:55 ANJ uč. 64
teoretická časť odbornej zložky  29.5.2018 13:30 14:00 14:30 č. 44
slovenský jazyk a literatúra  30.5.2018 08:50 09:10 09:30 č. 62
Dávid Šporík
praktická časť odbornej zložky 
teoretická časť odbornej zložky  29.5.2018 08:30 09:00 09:30 č. 44
anglický jazyk B1 29.5.2018 10:35 10:55 11:15 ANJ uč. 64
slovenský jazyk a literatúra  30.5.2018 07:30 07:50 08:10 č. 62
Lukáš Urbánek
praktická časť odbornej zložky 
teoretická časť odbornej zložky  29.5.2018 12:30 13:00 13:30 č. 44
anglický jazyk B1 29.5.2018 14:45 15:05 15:25 ANJ uč. 64
slovenský jazyk a literatúra  30.5.2018 08:10 08:30 08:50 č. 62
Pavol Válek
praktická časť odbornej zložky 
teoretická časť odbornej zložky  29.5.2018 10:05 10:35 11:05 č. 44
anglický jazyk B1 29.5.2018 12:00 12:20 12:40 ANJ uč. 64
slovenský jazyk a literatúra  29.5.2018 13:40 14:00 14:20 č. 62
Lucia Vaškovičová
praktická časť odbornej zložky 
nemecký jazyk B1 28.5.2018 09:55 10:15 10:35 NEJ č.60
teoretická časť odbornej zložky  29.5.2018 12:00 12:30 13:00 č. 44
slovenský jazyk a literatúra  29.5.2018 15:05 15:25 15:45 č. 62

© aScAgenda 2018.0.1114 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 29.06.2018