O škole Možnosti štúdia ELearning Rozvrh Webmail Mapa Výrobky školy Kontakt Napíšte nám

Maturity › Rozpis triedy: IV. B

Predmet Dátum Príprava Odpoveď Koniec Učebňa
Kristína Antonová
praktická časť odbornej zložky 
teoretická časť odbornej zložky  28.5.2018 10:05 10:35 11:05 TČOZ II.Ad č.44
anglický jazyk B1 29.5.2018 08:50 09:10 09:30 ANJ uč. 64
slovenský jazyk a literatúra  29.5.2018 10:15 10:35 10:55 č. 62
Terézia Baníková
praktická časť odbornej zložky 
teoretická časť odbornej zložky  28.5.2018 08:00 08:30 09:00 TČOZ IV.O č.23 CHL
anglický jazyk B1 29.5.2018 08:10 08:30 08:50 ANJ uč. 64
slovenský jazyk a literatúra  29.5.2018 12:40 13:00 13:20 č. 62
Milada Blažeková
praktická časť odbornej zložky 
teoretická časť odbornej zložky  28.5.2018 10:35 11:05 11:35 TČOZ II.Ad č.44
anglický jazyk B1 28.5.2018 16:45 17:05 17:25 ANJ uč. 64
slovenský jazyk a literatúra  29.5.2018 12:00 12:20 12:40 č. 62
Beáta Bogáňová
praktická časť odbornej zložky 
teoretická časť odbornej zložky  28.5.2018 09:35 10:05 10:35 TČOZ II.Ad č.44
anglický jazyk B1 28.5.2018 15:05 15:25 15:45 ANJ uč. 64
slovenský jazyk a literatúra  29.5.2018 13:20 13:40 14:00 č. 62
Michaela Čentáková
praktická časť odbornej zložky 
teoretická časť odbornej zložky  28.5.2018 12:00 12:30 13:00 TČOZ II.Ad č.44
anglický jazyk B1 28.5.2018 15:25 15:45 16:05 ANJ uč. 64
slovenský jazyk a literatúra  29.5.2018 09:55 10:15 10:35 č. 62
Anna Jarabicová
praktická časť odbornej zložky 
teoretická časť odbornej zložky  28.5.2018 13:00 13:30 14:00 TČOZ II.Ad č.44
anglický jazyk B1 28.5.2018 16:25 16:45 17:05 ANJ uč. 64
slovenský jazyk a literatúra  29.5.2018 08:30 08:50 09:10 č. 62
Aneta Koňušíková
praktická časť odbornej zložky 
teoretická časť odbornej zložky  28.5.2018 09:35 10:05 10:35 TČOZ IV.O č.23 CHL
nemecký jazyk B1 28.5.2018 12:00 12:20 12:40 NEJ č.60
slovenský jazyk a literatúra  29.5.2018 12:20 12:40 13:00 č. 62
Natália Koňušíková
praktická časť odbornej zložky 
teoretická časť odbornej zložky  28.5.2018 08:00 08:30 09:00 TČOZ II.Ad č.44
slovenský jazyk a literatúra  28.5.2018 15:45 16:05 16:25 č. 62
anglický jazyk B1 28.5.2018 17:05 17:25 17:45 ANJ uč. 64
Erik Pokorný
praktická časť odbornej zložky 
teoretická časť odbornej zložky  28.5.2018 07:30 08:00 08:30 TČOZ II.Ad č.44
anglický jazyk B1 29.5.2018 08:30 08:50 09:10 ANJ uč. 64
slovenský jazyk a literatúra  30.5.2018 10:35 10:55 11:15 č. 62
Peter Pospecha
praktická časť odbornej zložky 
teoretická časť odbornej zložky  28.5.2018 10:05 10:35 11:05 TČOZ IV.O č.23 CHL
slovenský jazyk a literatúra  28.5.2018 15:25 15:45 16:05 č. 62
anglický jazyk B1 29.5.2018 09:35 09:55 10:15 ANJ uč. 64
Dominik Rippl
praktická časť odbornej zložky 
teoretická časť odbornej zložky  28.5.2018 08:30 09:00 09:30 TČOZ II.Ad č.44
slovenský jazyk a literatúra  29.5.2018 13:00 13:20 13:40 č. 62
anglický jazyk B1 29.5.2018 15:05 15:25 15:45 ANJ uč. 64
Beáta Stopková
praktická časť odbornej zložky 
nemecký jazyk B1 28.5.2018 09:35 09:55 10:15 NEJ č.60
teoretická časť odbornej zložky  28.5.2018 12:30 13:00 13:30 TČOZ II.Ad č.44
slovenský jazyk a literatúra  29.5.2018 08:10 08:30 08:50 č. 62
Kristína Šeligová
praktická časť odbornej zložky 
teoretická časť odbornej zložky  28.5.2018 08:30 09:00 09:30 TČOZ IV.O č.23 CHL
nemecký jazyk B1 28.5.2018 10:35 10:55 11:15 NEJ č.60
slovenský jazyk a literatúra  28.5.2018 16:05 16:25 16:45 č. 62
Tatiana Tkadlecová
praktická časť odbornej zložky 
teoretická časť odbornej zložky  28.5.2018 10:35 11:05 11:35 TČOZ IV.O č.23 CHL
slovenský jazyk a literatúra  29.5.2018 07:50 08:10 08:30 č. 62
anglický jazyk B1 29.5.2018 09:55 10:15 10:35 ANJ uč. 64
Kristína Valková
praktická časť odbornej zložky 
teoretická časť odbornej zložky  28.5.2018 07:30 08:00 08:30 TČOZ IV.O č.23 CHL
anglický jazyk B1 28.5.2018 16:05 16:25 16:45 ANJ uč. 64
slovenský jazyk a literatúra  29.5.2018 10:35 10:55 11:15 č. 62
Kristína Voleková
praktická časť odbornej zložky 
teoretická časť odbornej zložky  28.5.2018 12:00 12:30 13:00 TČOZ IV.O č.23 CHL
anglický jazyk B1 28.5.2018 17:25 17:45 18:05 ANJ uč. 64
slovenský jazyk a literatúra  29.5.2018 08:50 09:10 09:30 č. 62
Andrea Vrbová
praktická časť odbornej zložky 
teoretická časť odbornej zložky  28.5.2018 13:30 14:00 14:30 TČOZ II.Ad č.44
anglický jazyk B1 28.5.2018 15:45 16:05 16:25 ANJ uč. 64
slovenský jazyk a literatúra  29.5.2018 10:55 11:15 11:35 č. 62
Marcela Zborovančíková
praktická časť odbornej zložky 
teoretická časť odbornej zložky  28.5.2018 12:30 13:00 13:30 TČOZ IV.O č.23 CHL
anglický jazyk B1 29.5.2018 07:50 08:10 08:30 ANJ uč. 64
slovenský jazyk a literatúra  29.5.2018 09:35 09:55 10:15 č. 62

© aScAgenda 2018.0.1114 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 29.06.2018