Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo zmluvy Vyhlásenie VO Otváranie ponúk Informácia o výsledku VO Výsledok VO Postup Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia
Faktúra FA 5105/DFD s DPH 27.01.2011
Faktúra 5036/DFD s DPH 09.05.2013
Faktúra 5033/DFD s DPH 26.04.2013
Faktúra obj. k FA 5033/DFD s DPH 26.04.2013
Faktúra 53/DFŠ s DPH 07.03.2013
Objednávka obj. k Fa 53/DFŠ s DPH 26.02.2013
Faktúra 54/DFŠ s DPH 11.03.2013
Faktúra 5034/DFD s DPH 03.05.2013
Objednávka obj. k FA 5034/DFD s DPH 03.05.2013
Faktúra 5035/DFD s DPH 02.05.2013
Faktúra 5035/DFD2 s DPH 02.05.2013
Objednávka obj. k FA 5035/DFD s DPH 02.05.2013
Faktúra 55/DFŠ s DPH 13.03.2013
Faktúra 5036/DFD2 s DPH 09.05.2013
Objednávka obj. k FA 5032/DFD s DPH 26.04.2013
Faktúra 56/DFŠ s DPH 13.03.2013
Objednávka obj. k FA 5036/DFD s DPH 09.05.2013
Faktúra 5037/DFD s DPH 02.05.2013
Faktúra 57/DFŠ s DPH 18.03.2013
Faktúra 5037/DFD2 s DPH 02.05.2013
zobrazené záznamy: 1-20/3627