Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo zmluvy Vyhlásenie VO Otváranie ponúk Informácia o výsledku VO Výsledok VO Postup Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia
Faktúra FA 5105/DFD s DPH 27.01.2011
Faktúra 5040/DFD s DPH 16.05.2013
Faktúra 5036/DFD s DPH 09.05.2013
Faktúra 5036/DFD2 s DPH 09.05.2013
Faktúra 56/DFŠ s DPH 13.03.2013
Objednávka obj. k FA 5036/DFD s DPH 09.05.2013
Faktúra 5037/DFD s DPH 02.05.2013
Faktúra 57/DFŠ s DPH 18.03.2013
Faktúra 5037/DFD2 s DPH 02.05.2013
Objednávka obj. k Fa 57/DFŠ s DPH 18.03.2013
Objednávka obj. k FA 5037/DFD s DPH 02.05.2013
Faktúra 5038/DFD s DPH 02.05.2013
Objednávka obj. k FA 5038/DFD s DPH 02.05.2013
Objednávka obj. k FA 5040/DFD s DPH 16.05.2011
Objednávka obj. k FA 5035/DFD s DPH 02.05.2013
Faktúra 5039/DFD s DPH 15.05.2013
Objednávka obj. k FA 5039/DFD s DPH 15.05.2013
Faktúra 5041/DFD s DPH 24.05.2013
Faktúra 5041/DFD2 s DPH 24.05.2013
Faktúra 5042/DFD s DPH 27.05.2013
zobrazené záznamy: 1-20/3647