Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo zmluvy Vyhlásenie VO Otváranie ponúk Informácia o výsledku VO Výsledok VO Postup Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Zmluva 255/2023/OŠaŠ prevod správy majetku- panvica smažiaca s DPH 22.05.2023 Žilinský samosprávny kraj SOŠds Krásno nad kysucou PaedDr.Ján Palko PaedDr.Ján Palko-riaditeľ 02.06.2023
Zmluva 00002/SOSds/2023 Pedagogická prax s DPH 02.05.2023 Univerzita Konštantína filozofa v Nitre SOŠds Krásno nad kysucou PaedDr.Ján Palko PaedDr.Ján Palko-riaditeľ 12.05.2023
Zmluva TSC23-12E-094 Darovacia zmluva 600,00 s DPH 06.03.2023 Nadácia Pontis SOŠds Krásno nad kysucou PaedDr.Ján Palko PaedDr.Ján Palko-riaditeľ 10.03.2023
Zmluva 23/19/054/68 Prax pre mladých s DPH 23.02.2023 Úrad práce sociálnych vecí a rodiny SOŠds Krásno nad kysucou PaedDr.Ján Palko PaedDr.Ján Palko-riaditeľ 06.03.2023
Zmluva 00001/SOŠds/2023/NJ prenájom jedálne 6.-/hod s DPH 20.02.2023 Občania za kresťanské hodnoty a tradície o.z. SOŠds Krásno nad kysucou PaedDr.Ján Palko riaditeľ 23.02.2023
Zmluva OPĽZ/134/2020 Dodatok č.1 269 468,63 s DPH 13.02.2023 MPSVaR SR SOŠds Krásno nad kysucou PaedDr.Ján Palko PaedDr.Ján Palko-riaditeľ 14.02.2023
Zmluva 001/SOSds/2023/OZ dodávka tovaru s DPH 27.01.2023 Champion Food s.r.o. SOŠds Krásno nad kysucou PaedDr.Ján Palko PaedDr.Ján Palko-riaditeľ 31.01.2023
Zmluva 02/SoSds/2023/OZ nákup tovaru s DPH 24.01.2023 Bidfood Slovakia s.r.o. SOŠds Krásno nad kysucou PaedDr.Ján Palko PaedDr.Ján Palko-riaditeľ 30.03.2023
Zmluva 00001/SOŠds/2023 Organizácia okreného kola SOČ 2 000,00 s DPH 23.01.2023 Regionálny úrad školskej správy v Žilina SOŠds Krásno nad kysucou PaedDr.Ján Palko PaedDr.Ján Palko-riaditeľ 03.02.2023
Zmluva 8/NT/2022 Nájom telocvične 10/hod s DPH 09.01.2023 Hermstav s.r.o. SOŠds Krásno nad kysucou PaedDr.Ján Palko PaedDr.Ján Palko-riaditeľ 13.01.2023
Zmluva Zmluva o združenej dodávke elektriny s DPH 27.12.2022 Stredoslovenská energetika a.s. SOŠds Krásno nad kysucou PaedDr.Ján Palko PaedDr.Ján Palko-riaditeľ 27.12.2022
Zmluva 7/NT/2022 Nájom telocvične 10.-/hod s DPH 21.11.2022 Milan Rábik SOŠds Krásno nad kysucou PaedDr.Ján Palko PaedDr.Ján Palko-riaditeľ 23.11.2022
Zmluva 6/NT/2022 Nájom telocvične 10.-/hod s DPH 09.11.2022 Peter Čanecký SOŠds Krásno nad kysucou PaedDr.Ján Palko PaedDr.Ján Palko-riaditeľ 23.11.2022
Zmluva 6/TEČ/2022 hmotná zodpovednosť za karty PHM s DPH 07.11.2022 K+T s.r.o. SOŠds Krásno nad kysucou PaedDr.Ján Palko PaedDr.Ján Palko-riaditeľ 15.11.2022
Zmluva 5/NT/2022 Nájom telocvične 10.-/hod s DPH 14.10.2022 Pavol Šadlák SOŠ ds Krásno nad Kysucou PaedDr.Ján Palko riaditeľ 25.10.2022
Zmluva 1/NT/2022 Nájom telocvične 10,00 s DPH 05.10.2022 Peter Ohrádka SOŠds Krásno nad kysucou PaedDr.Ján Palko PaedDr.Ján Palko-riaditeľ 12.10.2022
Zmluva 1/NT/2022 Nájom telocvične 10.-/hod s DPH 26.09.2022 ELLI Slovakia s.r.o. SOŠ ds Krásno nad Kysucou PaedDr.Ján Palko PaedDr.Ján Palko-riaditeľ 12.10.2022
Zmluva 2/NT/2022 Nájom telocvične 10.-/hod s DPH 26.09.2022 Jozef Klieštik SOŠ ds Krásno nad Kysucou PaedDr.Ján Palko PaedDr.Ján Palko-riaditeľ 12.10.2022
Zmluva 3/NT/2022 Nájom telocvične 10.-/hod s DPH 26.09.2022 Ľubica Nováková SOŠ ds Krásno nad Kysucou PaedDr.Ján Palko PaedDr.Ján Palko-riaditeľ 12.10.2022
Zmluva 4/TEČ/2022 študentský časopis s DPH 19.07.2022 Komensky Viral s.r.o. SOŠds Krásno nad kysucou PaedDr.Ján Palko riaditeľ 19.07.2022
zobrazené záznamy: 1-20/3728