Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo zmluvy Vyhlásenie VO Otváranie ponúk Informácia o výsledku VO Výsledok VO Postup Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia
Zmluva 5/TEČ/2022 Zmluva o praktickom výcviku 10.-/hod/žiaka s DPH 06.07.2022 SOŠOaS SOŠds Krásno nad kysucou PaedDr.Ján Palko PaedDr.Ján Palko-riaditeľ
Objednávka 46/2016 potraviny s DPH 09.09.2016 Tesco Stores SR a.s. SOŠ ds Krásno nad Kysucou PaedDr.Ján Palko riaditeľ
Objednávka 59/2016 potraviny s DPH 05.10.2016 Slovenské pramene a žriedla a. s. SOŠ ds Krásno nad Kysucou PaedDr.Ján Palko riaditeľ
Objednávka 58/2016 potraviny s DPH 19.10.2016 Tesco Stores SR a.s. SOŠ ds Krásno nad Kysucou PaedDr.Ján Palko riaditeľ
Objednávka 57/2016 potraviny s DPH 09.10.2016 Tesco Stores SR a.s. SOŠ ds Krásno nad Kysucou PaedDr.Ján Palko riaditeľ
Objednávka 56/2016 potraviny s DPH 23.10.2016 Tesco Stores SR a.s. SOŠ ds Krásno nad Kysucou PaedDr.Ján Palko riaditeľ
Objednávka 55/2016 potraviny s DPH 17.10.2016 Tesco Stores SR a.s. SOŠ ds Krásno nad Kysucou PaedDr.Ján Palko riaditeľ
Objednávka 54/2016 potraviny s DPH 06.10.2016 Metro Cash a Carry SOŠds Krásno nad kysucou PaedDr.Ján Palko riaditeľ
Objednávka 53/2016 potraviny s DPH 19.10.2016 Slovenské pramene a žriedla a. s. SOŠ ds Krásno nad Kysucou PaedDr.Ján Palko riaditeľ
Objednávka 52/2016 potraviny s DPH 18.10.2016 Akord, s. r. o. SOŠ ds Krásno nad Kysucou PaedDr.Ján Palko riaditeľ
Objednávka 51/2016 potraviny s DPH 12.10.2016 Tesco Stores SR a.s. SOŠ ds Krásno nad Kysucou PaedDr.Ján Palko riaditeľ
Objednávka 50/2016 potraviny s DPH 21.09.2016 Tesco Stores SR a.s. SOŠ ds Krásno nad Kysucou PaedDr.Ján Palko riaditeľ
Objednávka 48/2016 potraviny s DPH 27.09.2016 Tesco Stores SR a.s. SOŠ ds Krásno nad Kysucou PaedDr.Ján Palko riaditeľ
Objednávka 47/2016 potraviny s DPH 12.09.2016 Metro Cash a Carry SOŠ ds Krásno nad Kysucou PaedDr.Ján Palko riaditeľ
Objednávka 45/2016 potraviny s DPH 23.08.2016 Slovenské pramene a žriedla a. s. SOŠ ds Krásno nad Kysucou PaedDr.Ján Palko riaditeľ
Objednávka 61/2016 potraviny s DPH 04.10.2016 Tesco Stores SR a.s. SOŠds Krásno nad kysucou PaedDr.Ján Palko riaditeľ
Objednávka 44/2016 potraviny s DPH 05.09.2016 Tesco Stores SR a.s. SOŠ ds Krásno nad Kysucou PaedDr.Ján Palko riaditeľ
Objednávka 42/2016 potraviny s DPH 06.09.2016 Lion Land s.r.o. SOŠ ds Krásno nad Kysucou PaedDr.Ján Palko riaditeľ
Objednávka 41/2016 potraviny s DPH 21.09.2016 Slovenské pramene a žriedla a. s. SOŠ ds Krásno nad Kysucou PaedDr.Ján Palko riaditeľ
Objednávka 40/2016 potraviny s DPH 27.06.2016 Avain s.r.o. SOŠ ds Krásno nad Kysucou PaedDr.Ján Palko riaditeľ
zobrazené záznamy: 1-20/3709