Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo zmluvy Vyhlásenie VO Otváranie ponúk Informácia o výsledku VO Výsledok VO Postup Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia
Objednávka obj. k FA 2117/DFB s DPH 06.09.2012
Faktúra 5054/DFD s DPH 04.06.2013
Faktúra 5049/DFD s DPH 07.06.2013
Objednávka obj. k FA 5049/DFD s DPH 07.06.2013
Faktúra 5050/DFD s DPH 06.06.2013
Objednávka 5050/DFD s DPH 06.06.2013
Faktúra 5051/DFD s DPH 06.06.2013
Objednávka obj. k FA 5051/DFD s DPH 06.06.2013
Faktúra 5052/DFD s DPH 10.06.2013
Objednávka obj. k FA 5052/DFD s DPH 10.06.2013
Faktúra 5053/DFD s DPH 12.06.2013
Objednávka obj. k FA 5053/DFD s DPH 12.06.2013
Faktúra 5054/DFD2 s DPH 04.06.2013
Faktúra 5048/DFD s DPH 31.05.2013
Objednávka obj. k FA 5054/DFD s DPH 04.06.2013
Faktúra 5055/DFD s DPH 12.06.2013
Objednávka obj. k FA 5055/DFD s DPH 12.06.2013
Faktúra 5056/DFD s DPH 12.06.2013
Objednávka obj. k FA 5056/DFD s DPH 12.06.2013
Faktúra 5057/DFD s DPH 13.06.2013
zobrazené záznamy: 1-20/3709