Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo zmluvy Vyhlásenie VO Otváranie ponúk Informácia o výsledku VO Výsledok VO Postup Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia
Zmluva SOŠds-3/TEČ/2018 kúpna zmluva 2 000,00 bez DPH 09.05.2018 ŽŠ s MŠ Stará Bystrica SOŠ ds Krásno nad Kysucou PaedDr.Ján Palko riaditeľ
Zmluva SOŠds-6/TEČ/2016-1 Prevod správy majetku s DPH 26.07.2016 Žilinský samosprávny kraj SOŠ ds Krásno nad Kysucou Mgr.Palko Ján PaedDr.Ján Palko-riaditeľ
Zmluva SOŠds-7/TEČ/2016-2 Prevod správy majetku s DPH 26.07.2016 Žilinský samosprávny kraj SOŠ ds Krásno nad Kysucou Mgr.Palko Ján PaedDr.Ján Palko-riaditeľ
Zmluva 7/TEČ/2020 Dohoda o pristúpení s DPH 31.07.2020 Žilinský samosprávny kraj SOŠ ds Krásno nad Kysucou Mgr.Palko Ján PaedDr.Ján Palko-riaditeľ
Zmluva SOŠds-6/TEČ/2016-2 Prevod správy majetku s DPH 26.07.2016 Žilinský samosprávny kraj SOŠ ds Krásno nad Kysucou Mgr.Palko Ján PaedDr.Ján Palko-riaditeľ
Zmluva SOŠds-7/TEČ/2016-4 Prevod správy majetku s DPH 26.07.2016 Žilinský samosprávny kraj SOŠ ds Krásno nad Kysucou Mgr.Palko Ján PaedDr.Ján Palko-riaditeľ
Zmluva SOŠds-7/TEČ/2016-1 Prevod správy majetku s DPH 26.07.2016 Žilinský samosprávny kraj SOŠ ds Krásno nad Kysucou Mgr.Palko Ján PaedDr.Ján Palko-riaditeľ
Zmluva SOŠds-7/TEČ/2016-3 Prevod správy majetku s DPH 26.07.2016 Žilinský samosprávny kraj SOŠ ds Krásno nad Kysucou Mgr.Palko Ján PaedDr.Ján Palko-riaditeľ
Zmluva SOŠds-6/TEČ/2016-3 Prevod správy majetku s DPH 26.07.2016 Žilinský samosprávny kraj SOŠ ds Krásno nad Kysucou Mgr.Palko Ján PaedDr.Ján Palko-riaditeľ
Zmluva Prevod majetku 5 400,00 s DPH 13.12.2019 ŽSK SOŠ ds Krásno nad Kysucou PaedDr.Ján Palko PaedDr.Ján Palko-riaditeľ
Zmluva DUAL-03713/2018-2 Zmluva o spolupráci s DPH 07.06.2018 Štátny inštitút odborného vzdelávania SOŠ ds Krásno nad Kysucou Mgr.Palko Ján PaedDr.Ján Palko-riaditeľ
Zmluva RSOV-02074/2015 Zmluva o bezdodplatnom prevode majetku štátu 8.30/hod s DPH 06.10.2016 Štátny inštitút odborného vzdelávania SOŠ ds Krásno nad Kysucou PaedDr.Ján Palko riaditeľ
Zmluva DUAL-03713/2018 Zmluva o spolupráci s DPH 07.06.2018 Štátny inštitút odborného vzdelávania SOŠ ds Krásno nad Kysucou Mgr.Palko Ján PaedDr.Ján Palko-riaditeľ
Zmluva DUAL-03713/2018-3 Zmluva o spolupráci s DPH 07.06.2018 Štátny inštitút odborného vzdelávania SOŠ ds Krásno nad Kysucou Mgr.Palko Ján PaedDr.Ján Palko-riaditeľ
Zmluva DUAL-03713/2018-4 Zmluva o spolupráci s DPH 07.06.2018 Štátny inštitút odborného vzdelávania SOŠ ds Krásno nad Kysucou Mgr.Palko Ján PaedDr.Ján Palko-riaditeľ
Zmluva RSOV-02074/2015-2 Zmluva o bezdodplatnom prevode majetku štátu 8.30/hod s DPH 06.10.2016 Štátny inštitút odborného vzdelávania SOŠ ds Krásno nad Kysucou PaedDr.Ján Palko riaditeľ
Zmluva RSOV-02074/2015-1 Zmluva o bezdodplatnom prevode majetku štátu 8.30/hod s DPH 06.10.2016 Štátny inštitút odborného vzdelávania SOŠ ds Krásno nad Kysucou PaedDr.Ján Palko riaditeľ
Zmluva DUAL-03713/2018-1 Zmluva o spolupráci s DPH 07.06.2018 Štátny inštitút odborného vzdelávania SOŠ ds Krásno nad Kysucou Mgr.Palko Ján PaedDr.Ján Palko-riaditeľ
Zmluva 8/NT/2013 O nájme telocvične 8,30 bez DPH 15.11.2013 Štefan Lušnák
Objednávka 7/2015 tovar s DPH 23.02.2015 Štefan Chlebec SOŠ ds Krásno nad Kysucou Mgr.Palko Ján PaedDr.Ján Palko-riaditeľ
zobrazené záznamy: 1-20/3709