O škole Možnosti štúdia ELearning Rozvrh Webmail Mapa Výrobky školy Kontakt Napíšte nám

Akcie školy 2010/2011

Stredoškolská odborná činnosť

Stredná odborná škola drevárska v Krásne nad Kysucou sa zapojila do Stredoškolskej odbornej činnosti.  Školské kolo 33. ročníka prebehlo v našej škole 22. februára 2011.

     Táto akcia bola organizovaná v nasledujúcich súťažných odboroch: 03 Chémia a potravinárstvo, 07 Pôdohospodárstvo a životné prostredie,  10 Stavebníctvo a interiérový dizajn, 14 Tvorba učebných pomôcok, didaktické technológie, 15 Ekonomika a riadenie, 16 Teória kultúry, umenie, umelecká, odevná tvorba, 17 Pedagogika, psychológia, sociológia.  Do školského kola sa prihlásilo 24 žiakov. Z týchto účastníkov odborná porota v zložení pedagógov školy: PaedDr. Anna Janíčková, Ing. Renáta Grapová,  Ing. Oľga Časnochová,  Ing. Ivana  Nistlerová  hodnotila dvadsaťpäť prác našich žiakov. V odbore 03 Chémia, potravinárstvo prvé miesto získal Juraj Poništ z III.O za prácu Dlhá cesta k mydlu, druhé Júlia Blaskovicsová zo IV.O za prácu Monitoring  acidity a tvrdosť zrážkových vôd na Kysuciach. V odbore 04 Biológia prvé miesto obsadila Lenka Talapková zo IV.O za prácu Liečivé rastliny Kysúc, druhé Ivana Knapcová zo IV.O triedy Analýza vplyvu biotických škodcov na lesný ekosystém. V odbore 05 Geovedy (geografia, geológia, geodézia) vyhrala Michaela Kubaščíková zo IV.O s prácou pod názvom Náučný turistický chodník v Beskydskej časti chránenej oblasti Kysúc Klubinský potok. Pod číslom 07 Pôdohospodárstvo a životné prostredie prvé miesto získala Ivana Mindeková zo IV.O s prácou Hodnotenie koncentrácie dusíka vo vodnom toku rieky Kysuca, druhé miesto Maroš  Mikunda IV.O Sledovanie tvrdosti vody vplyv na domácnosti, zdravie človeka a tretie Emília Blaskovicsová zo IV.O za prácu Porovnávanie kvality vodných tokov v oblasti Kysúc sozameraním na fosforečnany. Skupina 10 Stavebníctvo a interiérový dizajn Slavomír Kopera z III.E za prácu Výroba drevenej hojdačky z guľatiny. V odbore Ekonomika a riadenie Anna Kalmová z III.N za prácu Sauny s. r. o.  Odbor 16 Teória kultúry, umenie, umelecká tvorba, odevná tvorba obsadil prvé miesto Milan Poništ z III.O triedy za prácu Žiarivá hviezda Kysúc Martin Kolembus. V odbore 17 Pedagogika, psychológia, sociológia Tomáš Palko zo IV.A triedy získal za prácu Elektronické šikanovanie.

     Víťazi postúpili do okresného kola 33. ročníka Stredoškolskej odbornej činnosti.