O škole Možnosti štúdia ELearning Rozvrh Webmail Mapa Výrobky školy Kontakt Napíšte nám

Akcie školy 2010/2011

Svetový deň vody

 

Stredná odborná škola drevárska v Krásne nad Kysucou si pripomenula 22. marec - Svetový deň vody. V súčasnosti sú vodné zdroje vystavené zvyšujúcim sa požiadavkám na spotrebu vody. Tento deň je kľúčovým pre zameriavanie pozornosti na: určenie problémov týkajúcich sa zásobovania pitnou vodou, zvýšenie povedomia verejnosti o dôležitosti zachovania a ochrany zdrojov vody a pitnej vody, zvýšenie účasti a spolupráce vlád, medzinárodných agentúr,mimovládnych organizácií a súkromného sektoru na organizácií osláv Medzinárodného dňa vody.

Svetový deň vody sme si v našej škole pripomenuli rôznymi akciami. Žiaci z 3.O triedy odboru technológia ochrany a tvorby životného prostredia si sami priniesli povrchovú vodu z obce svojho bydliska. V laboratóriuanalyzovali kvalitu vody po stránke základných chemických ukazovateľov pH, fosforečnany, dusičnany, dusitany, amónne ióny. Zapojilisa i do Stredoškolskej odbornej činnosti v školskom, okresnom a krajskom kole, kde naši žiaci riešili problematiku vody. Tomuto dňu sme venovali príspevok v školskom rozhlase. Posledným podujatím bola účasť na šestnástom ročníku celoslovenskej odbornej konferencie k Svetovému dňu vody. Program bol venovaný vodnému hospodárstvu, urbanizácii miest, odkanalizovaniu území a súvislostiam medzi vodou a zdravím. Na konferencii mala zastúpenie i naša škola. Žiaci 4.O triedy pod vedením RNDr. J. Knapca vystúpili s príspevkami o kvalite vody na Kysuciach a s návrhmi na zlepšenie kvality povrchovej vody. Na konferencii minister životného prostredia SR odovzdal ocenenia pracovníkom rezortu vodného hospodárstva a ocenil prínos žiackych prác pre riešenie problematiky vody. A na záver povedal: „Myslím si, že možno o päťdesiat rokov sa vo svete budú viesť vojny nie pre ropu alebo diamanty, ale pre vodu. Toto si musíme uvedomiť práve dnes, v čase dostatku tejto tekutiny a začať sa podľa toho správať.“

Človek sa s vodou stretáva od svojho narodenia až do posledného dňa svojho života. Považujeme ju za samozrejmosť a spravidla jej nevenujeme veľkú pozornosť. Bez pochýb je najdôležitejšou zlúčeninou na zemskom povrchu. Pokrýva 70% planéty a dáva jej nádhernú modrú farbu, a preto chráňme, šetrime a neplytvajme ňou!