O škole Možnosti štúdia ELearning Rozvrh Webmail Mapa Výrobky školy Kontakt Napíšte nám

Akcie školy 2010/2011

SOČ 2011

33. ročník

Vyhodnotenie školského kola SOČ na SOŠ drevárskej v Krásne nad Kysucou

 

Dňa: 22. 2. 2011   

Počet celkom zapojených žiakov v školskom kole SOČ:     25 prác , 24 žiakov

 

Počet súťažných prác :          

03  Chémia a potravinárstvo   - 3 práce

07  Pôdohospodárstvo a životné prostredie – 8 prác

10  Stavebníctvo a interiérový  dizajn  -  5 prác

14  Tvorba učebných pomôcok, didaktické technológie – 1 práca

15  Ekonomika a riadenie- 6 prác

16  Teória kultúry, umenie, umelecká, odevná tvorba – 1 práca

17  Pedagogika, psychológia, sociológia – 1 práca

 

Do okresného kola SOČ postúpili:

 

03 Chémia, potravinárstvo

1. Juraj Poništ III.O – Dlhá cesta k mydlu

2. Júlia Blaskovicsová IV.O – Monitoring acidity zrážkových vôd na Kysuciach

 

04 Biológia

1.Lenka Talapková IV.O – Liečivé rastliny Kysúc

2.Ivana Knapcová  IV.O – Analýza vplyvu biotických škodcov na lesný ekosystém

 

 

05 Geovedy /geografia, geológia, geodézia/

Michaela Kubaščíková IV.O – Náučný turistický chodník v Beskydskej časti chránenej oblasti Kysúc Klubinský potok

 

07 Pôdohospodárstvo a životné prostredie

1. Ivana Mindeková  IV.O – Hodnotenie koncentrácie dusíka vo vodnom toku rieky Kysuca

2. Maroš Mikunda IV.O  – Sledovanie tvrdosti vody a jej vplyv na domácnosť a zdravie človeka

3. Emília Blaskovicsová IV.O – Porovnávanie kvality vodných tokov v oblasti Kysúc so zameraním na fosforečnany

 

10 Stavebníctvo a interiérový dizajn

1. Slavomír Kopera III.E – Výroba drevenej hojdačky z guľatiny

 

15 Ekonomika a riadenie

1. Anna Kalmová – Sauny s.r.o

 

16 Teória kultúry, umenie, umelecká tvorba, odevná tvorba

1. Milan Poništ III.O – Žiarivá hviezda Kysúc Martin  Kolembus

 

17 Pedagogika, psychológia, sociológia

1. Tomáš Palko  IV.A– Elektronické šikanovanie

 

 

Umiestnenie na okresnom kole  3. 3. 2011

 

03 – Chémia

1.miesto : Júlia Blaskovicsová

3.miesto : Juraj Poništ

 

04 – Biológia

1.miesto : Ivana Knapcová

3.miesto : Lenka Talapková

 

05- Geovedy / geografie, geológia, geodézia /

1.miesto : Michaela Kubaščíková

 

07 – Pôdohospodárstvo a životné prostredie

3.miesto : Maroš Mikunda

                Ivana Mindeková

                Emília Blaskovicsová

 

10- Stavebníctvo a interiérový dizajn

2.miesto: Slavomír Kopera

 

15- Ekonomika a riadenie

3.miesto: Anna Kalmová

 

16- Teória kultúry, umenie, umelecká, odevná tvorba

3.miesto: Milan Poništ

 

17- Pedagogika , psychológia, sociológia

2.miesto: Tomáš Palko

 

 

DO KRAJSKÉHO KOLA POSTÚPILI

 

 

Juraj Poništ III.O

Júlia Blaskovicsová IV.O

Lenka Talapková IV.O

Ivana Knapcová IV.O

Michaela Kubaščíková IV.O

Maroš Mikunda IV.O

Slavomír Kopera III.E

Tomáš Palko IV.A

 

Krajské kolo SOČ sa uskutoční 29.3. 2011 o 9 hod. v Spojenej škole – Gymnáziu Mikuláša Galandu Turčianske Teplice.

 

Vyhodnotenie krajského kola SOČ

 

Termín: 29.3.2011

Miesto: Spojená škola – Gymnázium Mikuláša Galandu Turčianske Teplice

Krajského kola SOČ sa zúčastnilo 8 žiakov.

03 – Chémia

Júlia Blaskovicsová

Juraj Poništ

04 – Biológia

Ivana Knapcová

Lenka Talapková

05- Geovedy / geografie, geológia, geodézia /

Michaela Kubaščíková

07 – Pôdohospodárstvo a životné prostredie

Maroš Mikunda       

10- Stavebníctvo a interiérový dizajn

Slavomír Kopera

17- Pedagogika , psychológia, sociológia

Tomáš Palko

 

Umiestnenie na krajskom kole SOČ

 

05- Geovedy / geografie, geológia, geodézia /

3.miesto: Michaela Kubaščíková

 

17- Pedagogika , psychológia, sociológia

2.miesto: Tomáš Palko

 

Do celoštátneho kola postúpil

 

17- Pedagogika , psychológia, sociológia

Tomáš Palko : Elektronické šikanovanie