O škole Možnosti štúdia ELearning Rozvrh Webmail Mapa Výrobky školy Kontakt Napíšte nám

Akcie školy 2010/2011

Mladý tvorca 2011 Nitra

ÚSPECH DREVÁROV V NITRE

 

Stredná odborná škola drevárska v Krásne nad Kysucou sa zúčastnila XIX. ročníka predajnej výstavy výrobkov žiakov stredných odborných škôl a stredísk praktického vyučovania, v rámci celej Slovenskej republiky,  Mladý tvorca 2011, ktorá sa uskutočnila v dňoch 14.  - 16. apríla  2011. 

Škola mala na pridelenej ploche k dispozícii stánok, ktorý prezentoval detskú izbu pre zrakovo postihnutého študenta. Autormi tohto projektu boli žiaci našej školy: Tomáš Palko zo 4. A a Tomáš Turcer z III. N triedy pod vedením PaedDr. Anny Janíčkovej a Bc. Františka Švancára. Spojili teoretické vedomosti s remeselníckym umom, počítačovou zručnosťou, estetickým  cítením   a empatiou a vytvorili dielo “Sen očí“  pre zrakovo postihnutého chlapca. Inšpiráciou sa im stala návšteva Základnej školy internátnej pre nevidiacich a slabozrakých v Levoči. Pri realizácii TOP VÝROBKU – detská izba “Sen očí“ spolupracovali s odbornými špecialistami tejto školy. Žiaci skĺbili farebné stvárnenie, použitý materiál, technologické spracovanie a dekoratívne prvky, ktoré splnili požiadavky pre  zrakové postihnutie. Firmy,  zaoberajúce sa návrhom a výrobou nábytku, doteraz neponúkajú detské izby pre zrakovo postihnuté deti. Súčasný ponúkaný nábytok nerieši požiadavky zrakového postihnutia jedinca  ako je spojenie farieb, obrysy, zaoblené tvary, výška,  hĺbka, delenie zásuviek, členenie plochy, perinák atď. TOP VÝROBOK Strednej odbornej školy drevárskej v Krásne nad Kysucou detská izba s názvom “Sen očí“ pre zrakovo postihnutého chlapca je prvotina, ktorá otvára  dvere pre širokú spotrebiteľskú  verejnosť a podnikateľskú sféru. Týmito zariaďovacími predmetmi interiéru  chceli žiaci našej školy prispieť k uľahčeniu  sebarealizácie zrakovo postihnutého dieťaťa a čiastočného splnenia jeho vysnívaného sna.

S touto detskou izbou sme získali prvé miesto v súťaži o “TOP VÝROBOK 2011“ a Cenu za inováciu a technickú tvorivosť. Za prezentáciu našej školy Strednej odbornej školy drevárskej Krásne nad Kysucou zo 141 zúčastnených vystavovateľov, detskej izbe “Sen očí“pre zrakovo postihnutého chlapca Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky udelilo prvé miesto v rámci SR. Vysoké ocenenie našej školy je zadosťučinením plnenia kréda školy: „Nie pre školu, ale pre život žiakov učíme.“

Sprievodnou akciou bola aj celoslovenská súťaž zručnosti v učebnom odbore stolár, ktorú organizovala naša škola v úzkej spolupráci so Zväzom spracovateľov dreva Slovenskej republiky. Súťaže sa zúčastnilo deväť súťažiacich zo SOŠ s drevárskym zameraním z celého Slovenska. Úlohou súťažiacich bolo zhotovenie výrobku lekárnička podľa výkresovej dokumentácie. V tejto súťaži sme obstáli výborne, získali sme 1. miesto vďaka nášmu žiakovi Marekovi Stríčekovi z III. A triedy.

Úspech našej školy je vysokou reprezentáciou Žilinského samosprávneho kraja, regiónu Kysuce a veľkej rodiny drevárov Strednej odbornej školy drevárskej Krásno nad Kysucou pod vedením riaditeľa školy PaedDr. Jánom Palkom.