O škole Možnosti štúdia ELearning Rozvrh Webmail Mapa Výrobky školy Kontakt Napíšte nám

Akcie školy 2010/2011

Medzinárodný turnaj v minifutbale o Putovný pohár predsedu ŽSK

Stredná odborná škola drevárska v Krásne nad Kysucou a Stredisko záujmových činností usporiadali 5. ročník medzinárodného turnaja v minifutbale o Putovný pohár predsedu Žilinského samosprávneho kraja, ktorý sa uskutočnil 5. októbra 2010 na umelej tráve v areáli Strednej odbornej školy drevárskej v Krásne nad Kysucou. Zišli sa štyria súperi zo Slovenska, Česka a Poľska. Naša škola spolupracuje so strednou školou Zespol Szkol Budowlano – Drzewnych Žywiec. V rámci slovensko-česko-poľskej spolupráce naša škola nadviazala kontakt aj so Strednou školou nábytkárskou a obchodnou Bystřice pod Hostýnem. Štvrtou školou bola Stredná odborná škola technická z Čadce. Súťažné družstvá z týchto škôl si navzájom zmerali sily vo futbale. Už po štvrtýkrát za sebou vyhrali naši futbalisti a to im zaistilo 1.miesto a   Putovný pohár predsedu ŽSK. Súčasťou podujatia bola aj slávnostná recepcia, ktorú pripravili naši žiaci z krúžku: “Ukáž, čo vieš“, pod vedením PaedDr. A. Janíčkovej. Všetci boli spokojní s perfektnou organizáciou športovej akcie. Medzinárodný turnaj prišiel otvoriť podpredseda ŽSK Ing. Jozef Štrba a Mgr. Ľubomír Berešík z Odboru školstva a športu ŽSK. Otvorenia a vyhodnotenia sa zúčastnil poslanec ŽSK a primátor mesta Krásno nad Kysucou Ing. Jozef Grapa. Na víťaznom prvom mieste sa umiestnilo družstvo zo Strednej odbornej školy drevárskej v Krásne nad Kysucou. Družstvo Zespol Szkol Budowlano - Drzevnych Žywiec obsadilo druhé miesto. Na treťom mieste skončilo družstvo zo Strednej školy nábytkárskej a obchodnej Bystřice pod Hostýnem.  Tieto vynikajúce výsledky v oblasti telesnej výchovy a športu dosahujeme vďaka výdatnej podpore vedeniu školy na čele s riaditeľom PaedDr. J. Palkom, pretože sa zvýšil počet hodín telesnej výchovy. Zásluhu na tom má tréner Mgr. M. Ondrúšek, ktorý pripravil našich žiakov na medzinárodný turnaj vo futbale a samozrejme podpora ostatných vyučujúcich. Poďakovanie patrí i vynikajúco fungujúcemu   Stredisku záujmových činnosti. Zúčastnení športovci dokázali, že neprišli len súťažiť, ale aj stráviť príjemné chvíle a povzbudzovať ostatných, pretože športový duch spojil vždy do jedného kolektívu všetkých súťažiacich a naplnilo sa francúzske príslovie "Lopta hľadá dobrého hráča".