O škole Možnosti štúdia ELearning Rozvrh Webmail Mapa Výrobky školy Kontakt Napíšte nám

Akcie školy 2010/2011

Národné kolo súťaže projektu YSLIFE

Národné kolo súťaže projektu YSLIFE

 v SOŠ drevárskej  Krásno nad Kysucou

 

     Stredná odborná škola drevárska v Krásne nad Kysucou sa už po tretíkrát zapojila do  národnej súťaže „ Mládež pre trvalo udržateľný život “, ktorej vyhlasovateľom je Slovenské centrum poľnohospodárskeho výskumu – Výskumný ústav rastlinnej výroby Piešťany. Partnermi súťaže boli Slovenské združenie pre trvalo udržateľné poľnohospodárstvo „SASA“ a Wageningen University and Research Centre Holandsko.

Tretí ročník súťaže sa uskutočnil na našej škole. Téma tretieho ročníka„Kvalita potravín (mýtus alebo realita), ako sa budú stravovať budúci Európania?“ bolaveľmi zaujímavá,   atraktívna a dotýkala sa každého z nás.  Svedčí o tom i  výrok francúzskeho politika Brilata-Savarina: „ Objavenie nového jedla prinesie ľudstvu viac potešenia, ako objavenie novej hviezdy.“ Do tejto súťaže sa zapojili svojimi odbornými prácami štyria žiaci našej školy pod vedením Ing. Oľgy Časnochovej.

     Cieľom súťaže bol trvalo udržateľný spôsob zlepšenia životných podmienok prostredníctvom dynamicky sa vyvíjajúceho poľnohospodárskeho výskumu a rozvoja. Zameraná bola na zvýšenie záujmu o vedu a výskum, výmenu skúseností a poznatkov s cieľom podporiť tvorivé myslenie a prehĺbenie odborných vedomostí, získanie životných a komunikačných zdatností a posilnenie výskumu na Slovensku.

     Každý deň sme obklopení  informáciami o správnej výžive a zdraví, o správnom životnom štýle a diétach.  Informácie o tom, ako sa budú stravovať budúci Európania sú takmer nedostupné, v médiách  abstinujúce.  Títo účastníci súťaže otvorili dvere danej téme.  Dozvedeli sme sa o nanotechnológiách, náhradkových potravinách,  funkčných potravinách,… Naša škola obsadila prvé a tretie miesto v tejto národnej súťaži projektu YSLIFE. Prvé miesto získala Janka Tobolová, žiačka 3.O triedy študijného odboru  TOTŽP z našej školy. Téma víťaznej práce bola: Jedlo budúcnosti: „Hmyz na všetky spôsoby.“  Víťazka okrem vecných ocenení, pochvaly poroty a riaditeľa školy PaedDr. Jána Palka získala študijno-odborný pobyt v Holandsku. Tretie miesto získala  Simona Krenželáková  žiačka 3.O triedy študijného odboru  TOTŽP z našej školy s témou: „Ekologický farmár = Ekologické stravovanie = Naša budúcnosť.“

     Akokoľvek nazveme jedlo budúcnosti či  stravovanie sa budúcich Európanov, je veľmi potešujúce, že mladí ľudia, žiaci stredných škôl si v súťaži vymenli skúsenosti v tak aktuálnej téme. Tretí ročník súťaže bol na vysokej odbornej úrovni a naplnil  motto súťaže: „Robme veci inak: vytvárajme spoločne trvalo udržateľné hodnoty!“