O škole Možnosti štúdia ELearning Rozvrh Webmail Mapa Výrobky školy Kontakt Napíšte nám

Akcie školy 2010/2011

Deň jabĺk

DEŇ JABLKA 

 

     Stredná odborná škola drevárska v Krásne nad Kysucou si pripomenula Deň jablka, ktorým je 26. október. Krúžok Ukáž čo vieš pod vedením PaedDr. Anny Janíčkovej zorganizovali akciu o najkrajšie jablko. Z prinesených plodov ovocných stromov zo záhrad našich žiakov urobili vo vestibule školy výstavu a k tomu pripravil Propagačný krúžok pod vedením Ing.arch. Beáty Kontrišovej  nástenku zaujímavostí o jablku s vlastnoručnými kresbami jabĺčok. Jednotliví žiaci, skupiny a triedy sa zapojili do súťaže o najkrajšie jablko pod názvom Deň kysuckého jablka. Prekvapením bolo, že sa do súťaže zapojili i nepedagogickí zamestnanci.

Nakoniec celú výstavu trieda 1.N so svojou triednou učiteľkou Ing. Renátou Grapovou preniesla a nainštalovala v Mestskom úrade  Krásno nad Kysucou. Návštevníci si mohli pozrieť jablká, ktoré boli vypestované v našom regióne a čo to sa mohli priučiť o tomto veľmi zdravom a chutnom ovocí, z ktorého sa dajú urobiť kompóty, džúsy, šťavy, džemy ale aj chutné koláče.