O škole Možnosti štúdia ELearning Rozvrh Webmail Mapa Výrobky školy Kontakt Napíšte nám

Akcie školy 2010/2011

Študentská kvapka krvi

Študentská kvapka krvi

 

Stredná odborná škola drevárska v Krásne nad Kysucou a Školské stredisko záujmovej činnosti sa dňa 19. októbra 2010 zúčastnili školskej akcie pod názvom Študentská kvapka krvi. Zamestnanci školy so študentmi sa rozhodli darovať najvzácnejšiu tekutinu - svoju krv. Z našej školy sa darovania zúčastnili okrem žiakov aj dvaja pedagógovia Bc. Andrea Trlicová - vedúca Školského strediska záujmových činností a Mgr. Marián Ondrušek a pracovníčka školy pani Margita Slížová. Účastníci zavítali do Hematologicko-transfúzneho oddelenia Nemocnice s poliklinikou v Čadci. Podľa pripraveného harmonogramu začali vypĺňať potrebné dotazníky a absolvovali vstupnú prehliadku. Tí, ktorí vyhoveli, mohli sa zúčastniť odberu. Táto akcia bola zároveň výzvou pre tých, čo najvzácnejšiu tekutinu ešte nikdy nedarovali a mala by motivovať k darcovstvu mladých ľudí. Darcovstvo môže byť aj o prejave lásky k neznámym ľuďom a pomoci tým, ktorí to potrebujú.   My, ostatní, by sme sa mali tiež riadiť heslom: "Daruj krv, zachrániš  život!" Tešíme sa na návštevu nemocnice, kedy budeme môcť opäť pomôcť.