O škole Možnosti štúdia ELearning Rozvrh Webmail Mapa Výrobky školy Kontakt Napíšte nám

Akcie školy 2010/2011

Deň kvality a Deň dobrosrdečnosti

   
 D
ňa 11. novembra 2010 sme si pripomenuli Svetový deň kvality.
Praktické testovanie kvality si vyskúšali naši žiaci z III.N zo študijného odboru drevárstvo a nábytkárstvo - manažment v drevárstve. Pripravili si prezentácie o kvalite a besedovali so spolužiakmi z nižších ročníkov -  zo študijných odborov ochrana a tvorba životného prostredia, operátor drevárskej a nábytkárskej výroby a učebných odborov murár a maliar. Každý vo svojom odbore riešil svoje praktické testovanie kvality a zároveň poukázali na silné a slabé stránky kvality i príležitosti ich zlepšenia a napredovania.

     S kvalitou, jej poslaním sa človek stretáva denne. Zvyšovaním kvality spoločnosť veľa získava - spokojnosť zákazníka, možnosť znižovať náklady, podporu pre rozvoj a inovácie, príležitosť rozpoznávať riziko v podnikaní. Kvalita v súčasnosti  rozhoduje o úspešnosti v podnikaní. Tento deň napomohol k smerovaniu  zvyšovania povedomia o kvalite ako hlavného nástroja kontroly.

     Škola sa zároveň zapojila do ďalšej akcie, ktorou bol Deň dobrosrdečnosti. V rámci tejto akcie mali možnosť naši žiaci  priniesť hračky, ktoré urobia radosť deťom zo sociálnych rodín. Vďakou pre nich bolo malé červené srdiečko ako symbol dobrosrdečnosti. Dobrosrdečný človek prejavuje dobré srdce, pomáha druhým, aby sa mali lepšie. Dobrosrdečnosť nie je len o obdarúvaní, je to vzácna vlastnosť človeka k človeku. Týmto dňom sme si chceli pripomenúť dobrých ľudí, ktorí nezabúdajú na iných a prejavili sme im svoju úctu k ich skutkoch.