O škole Možnosti štúdia ELearning Rozvrh Webmail Mapa Výrobky školy Kontakt Napíšte nám

Akcie školy 2010/2011

JUVYR

Celoslovenská školská prezentačná výstava výrobkov a služieb

 žiakov stredných škôl JUVYR 2010


Stredná odborná škola v Krásne nad Kysucou sa zúčastnila celoslovenskej školskej prezentačnej výstave výrobkov a služieb žiakov stredných odborných škôl, ktorá sa konala v dňoch 24. – 25. novembra 2010 pod záštitou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. Celoslovenská výstava JUVYR a celoslovenské súťaže zamerané na remeselnú zručnosť žiakov stredných škôl, prešli za 19 rokov rôznymi zmenami a zapísali sa do povedomia stredných škôl a tiež širokej verejnosti.  Hlavným cieľom podujatia je prilákať čo najväčší počet žiakov základných škôl, ktorí sa rozhodujú pri výbere svojho budúceho štúdia. A práve výstava je výnimočným miestom, kde majú žiaci možnosť sledovať aktivity a prezentácie odborných škôl, kreativitu a manuálnu zručnosť týchto profesií.

Návštevníci mali možnosť sa oboznámiť s našou školou, s učebnými a študijnými odbormi prostredníctvom stánku, ktorý prezentoval výrobky našich žiakov. Svoju zručnosť predvádzali žiaci z odboru stolár.  Vystavená bola časť spálne s toaletným stolíkom v prírodných farbách dreva a zaujímavou konštrukciou postele. Čalúnenie historického nábytku - kresla vzbudilo veľkú pozornosť.  O prezentáciu našej školy bol záujem, pretože ide o jedinú školu na Kysuciach, kde sa žiaci môžu naučiť zručnostiam v práci s drevom. Môžeme povedať, že škola ponúka žiakom široké spektrum odborov s rôznym zameraním. Súčasťou podujatia bol aj 3. ročník celoštátnej súťaže – učebný odbor maliar. Aj  naša škola sa súťaže zúčastnila s dvomi súťažiacimi žiakmi tretieho ročníka. Domov sme si priniesli čestné uznanie za expozíciu stánku.


Významné podujatie, ktoré sa nieslo v duchu sloganu „Podporme remeslá, majú zlaté dno“ sa v našej škole snažíme napĺňať.