O škole Možnosti štúdia ELearning Rozvrh Webmail Mapa Výrobky školy Kontakt Napíšte nám

 

PONDELOK

Ukáž čo vieš

Ing. Buchtová

1hod./ uč. 7

14.00-15.00h

Matematika v praxi

Mgr. Kozáková

2hod./uč. 58

14.00-16.00h

Krúžok mladých lídrov

Mgr. Trlicová

1hod./CVČ KnK

14.00-15.00h

Tvorivé dielne

PhDr. Bugalová

2hod./CVČ KnK

14.00-16.00h

Mladý rozpočtár

Ing. Eva Zaťovičová

2 hod./uč. 28

14.00-16.00hod.

 

 

 

UTOROK

Voda okolo nás

Ing. Časnochová

2hod./uč. 31

14.00-16.00h

Šachový

Ing. Kašuba

1hod./uč. 58

14.00-15.00h

Odborná príprava

Ing. Jakubík

2hod./ uč. 51

14.00-16.00h

Propagačný

Ing. arch. Kontrišová

2 hod./uč. 50

14.00-16.00h

Volejbal

Mgr. Holák

2 hod./telocvičňa

14.00-16.00h

Fotografický

Mgr. Ondrúšek

2hod./ uč. 22

14.00-16.00h

Spoznaj a chráň

Mgr. Trlicová

1hod./CVČ KnK

14.00-15.00h

 

STREDA

Športové hry

Mgr. Holák

2 hod./telocvičňa

14.00-16.00h

Workout – posilňovací

Mgr. Ondrúšek

2 hod./posilňovňa, workoutové ihrisko

          14.00-16.00h

Šachový

Ing. Kašuba

1hod./ uč. 58

14.00-15.00h

Stavebníctvo

Ing. Rebrošová

2 hod./ uč. 23

14.00-16.00h

Konverzácie v anglickom jazyku

Mgr. Mečarová

2hod./uč. 64

14.00-16.00h

Krúžok anglického jazyka

Mgr. Sýkorová

2hod./uč. 63

    14.00-16.00h

 

Nemecky s úsmevom

Mgr. Chobotová

2hod./uč.60

14.00-16.00h

Umelecký-práca s drevom

Mgr. Trlicová

1 hod./CVČ KnK

14.00-15.00h

ŠTVRTOK

Chémia okolo nás

Ing. Časnochová

2 hod./uč. 31

14.00-16.00h

Nebojme sa slovenčiny

PaedDr. Pitoňák, PhD.

2 hod./ uč.  35

14.00-16.00h

Atletický

Mgr. Holák

2 hod./telocvičňa

14.00-16.00h

Rozhlasový žurnalista

Mgr. Trlicová

1 hod./CVČ Krásno nad Kysucou,

14.00-15.00h

Strelecký

PhDr. Jurga

2hod./ CVČ Čadca

14.30-16.30h

 

 

 

PIATOK

Zumba – cardio dance

Mgr. Trlicová

1 hod./CVČ, Telocvičňa

14.00-15.00h

Futbal

Michal Pagáč

2 hod./mestský štadión

         18.00-20.00h

Futbalový

Mgr. Ondrúšek

2 hod./telocvičňa, ihrisko

14.00-16.00h

Žurnalistický

Mgr. Gavenčiaková

1 hod./uč. 62

14.00-15.00 h

Florbal

PhDr. Jurga

2hod.

18.00-20.00h

Telocvičňa A Hlinku Ca

 

 

 

* Krásno nad Kysucou

 

PONDELOK

Volejbalový krúžok

Mgr. Drexler

2hod/veľká telocvičňa

15.35-17.35h.

 

 

 

 

 

 

 

UTOROK

Športový krúžok

Zuzana Berešíková

2hod/1x2týždne

14.00-16.00h

posilňovňa

Skladanie počítačov

Ing. Cvinček

2hod/dielne8

15.35-17.35h

Šikovné ruky

Anna Čičalová

2hod/internát

215

20.00-22.00h

Konštrukcia elektrických obvodov

Ing. Dragúň

2hod/dielne2

15.35-17.35h.

Počítačová bezpečnosť-cybersecurity

Mgr. Hrivíková

2hod/uč. 806

15.35-17.35h

Praktická elektronika pre ročníkový projekt

Ing. Hundák

2hod./uč. 804

15.35-17.35hod.

Ekonomické cvičenia

Ing. Jantoščiaková

2 hod./TEI 5

15.35-17.35h

Príprava projektov

Mgr. Komanová

2 hod./uč.308

15.35-17.35h

STREDA

Frisbee

Mgr. Hrabovská

2 hod./veľká telocvičňa

15.35-17.35h

Robotika II.

Ing. Remiš

2hod./uč. 808

15.35-17.35h

Ako rozbehnúť svoj podnik

Mgr. Svrčková

2hod./TEI5

15.35-17.35h

Programovanie a databázy

Ing. Šidlo

2hod./uč. 807

15.35-17.35h

Logistika

Ing. Škulaviková

2 hod./uč.308

15.35-17.35h

Spoznávanie Slovenska

Mgr. Komanová

2 hod./TEI2

15.35-17.35h

 

 

ŠTVRTOK

Konštrukčné cvičenia

Ing. Hlavatá

2hod./uč. 607

15.35-17.35h

Robotika III.

Ing. Remiš

2hod./uč. 808

15.35-17.35h

Šachový  krúžok

Ing. Tvrdý

2 hod./uč. 208

15.35-17.35h

 

 

 

 

 

PIATOK

Tvorba www stránok

Ing. Maslák

2hod./P2

15.35-17.35h

 

 

 

 

 

 

 

* Kysucké Nové Mesto

PONDELOK

 

 

 

 

 

 

 

 

UTOROK

Turistický krúžok

Mgr. Maxianová

2 hod./uč. 406

15.35-17.35h

Florbal

Mgr. Novotný

2hod./veľká telocvičňa

15.35-17.35h

Robotika I.

Ing. Remiš

2hod./uč. 808

15.35-17.35h

Cvičíme v posilňovni

Mgr. Uher

2 hod./posilňovňa

15.35-17.35h

 

 

 

 

STREDA

 

 

 

 

 

 

 

 

ŠTVRTOK

 

 

 

 

 

 

 

 

PIATOK

 

 

 

 

 

 

 

 

* Kysucké Nové Mesto