O škole Možnosti štúdia ELearning Rozvrh Webmail Mapa Výrobky školy Kontakt Napíšte nám

Zelená škola

Sprievodca ochranou prírody Kysúc


„V ľudskej spoločnosti rovnako ako v prírode sa premeny dejú znútra.”
Anatole France
Príroda je domovom všetkého živého na Zemi. Poskytuje nám priaznivé podmienky na život. Preto si zaslúži našu pozornosť a ochranu. V minulosti ľudia žili v harmónií s prírodou. Zbierali rastliny a lovili zvieratá na obživu. Výrazne do nej nezasahovali a neničili ju. Dnešná doba je iná. Ľudia pretvárajú prírodu a tým ochudobňujú rastliny a živočíchy o ich prirodzené životné prosdie. Rastliny a živočíchy, ktoré boli kedysi bežné sú teraz vzácne a ohrozené. Mnohé z nich sa dostávajú do červených zoznamov, lebo ich nízky počet vedie k vyhynutiu. Ako príklad môžeme uviesť raka riečneho, ktorý je viazaný na čisté vody a znečistením, reguláciou vodných tokov dochádza k jeho úbytku. Príroda sa mení pred našimi očami. Problémy sveta sú čím ďalej, tým hrozivejšie. Ľudia znečisťujú prírodu a to má zlý vplyv i pre zdravie rastlín a živočíchov. Takto to nemôže pokračovať ďalej. Musíme zobrať zodpovednosť do vlastných rúk a začať chrániť prírodu, kým je ešte čas. Kľúčovým bodom v celkovej ochrane životného prostredia je ochrana biodiverzity. Bez zachovania rozmanitosti životných foriem nie je možne zachovať zdravé, bezpečné a dostatočne produktívne prostredie ani pre nás ľudí.
Prečo je ochrana biodiverzity tak dôležitá? Odpoveď je jednoduchá, pretože v prostredí všetko so všetkým súvisí a navzájom sa ovplyvňuje. Akákoľvek neuvážená zmena môže mať fatálne následky a to nielen pre zvieratá a rastliny, ale aj pre ľudí a celú spoločnosť. Na to, aby sme začali chrániť prírodu, musíme ju poznať. Iba poznaním nadobudneme vedomosti o tom, čo máme okolo seba a aké dôležité je zachovať si to nielen na pár rokov, ale naďalej i pre ďalšie generácie.
Viac informácii nájdete v jednotlivých krokoch

.
Mária Lepiešová
II.O/ TOTŽP

Lepiešová - prvý krok

Lepiešová - druhý krok

Lepiešová - tretí krok