O škole Možnosti štúdia ELearning Rozvrh Webmail Mapa Výrobky školy Kontakt Napíšte nám

Akcie školy 2014/2015

Ján Palárik v našej pamäti

     Do Strednej odbornej školy drevárskej a stavebnej v Krásne nad Kysucou dňa 21. apríla 2015 zavítali pracovníčky Kysuckej knižnice v Čadci a pripravili pre našich žiakov sprievodné podujatie 48. ročníka Palárikovej Rakovej s témou „Ján Palárik v našej pamäti“.

     Prednášky sa zúčastnili žiaci nadstavbového štúdia 1. Ad a 2.St triedy. Výklad o najvýznamnejšom dramatikovi 19. storočia ich veľmi zaujal, pretože túto tému preberajú v rámci školského vzdelávacieho programu a zároveň je aj súčasťou maturitnej otázky. Interpretácia bola zameraná na život a tvorbu významného dramatika a publicistu, ktorý sa narodil v kysuckej obci Raková a po štúdiách sa stal katolíckym kňazom, neskôr spisovateľom, dramatikom, novinárom, politikom a národným buditeľom. Spomenuli aj jeho pseudonymy, pod ktorými publikoval. Priblížili  jednotlivé farnosti, v ktorých pôsobil. Najviac však Majcichov pri Trnave, kde je pochovaný.  Ťažiskom celej prezentácie bol hlavný význam dramatickej tvorby Jána Palárika, ktorý spočíva vo vynikajúcich veselohrách  Inkognito, Drotár, Zmierenie alebo dobrodružstvo pri obžinkoch, v ktorých rieši spoločenské problémy medzi národmi a národnostnými menšinami.

     Beseda bola veľmi zaujímavá, inšpirujúca, motivujúca a obohacujúca o slovenskú dramatickú tvorbu  a vznikla v úzkej spolupráci s Kysuckou knižnicou v Čadci.     Ján Palárik sa zapísal nielen do dejín našej slovenskej literatúry, divadelníctva ale aj do sŕdc každého Kysučana a aj nás všetkých, ktorí sme si uctili jeho pamiatku. „V osvete a vzdelanosti veje duch, ona kriesi hmoty, sily, život, ruch, ona dáva žitia práva národu, rabstvo borí, zlatú tvorí slobodu.“     Tieto slová Jána Palárika sú stále živé a pravdivé.

 

Napísala: Mgr. Mária Gavenčiaková