O škole Možnosti štúdia ELearning Rozvrh Webmail Mapa Výrobky školy Kontakt Napíšte nám

Akcie školy 2014/2015

Rozlúčka s absolventmi

     Slávnostné vyraďovanie absolventov v Strednej odbornej škole drevárskej a stavebnej v Krásne nad Kysucou sa už stalo tradíciou. V prvý júnový deň sa konalo odovzdanie maturitných vysvedčení, ocenenie za študijné výsledky, vyhodnotenie aktívnej činnosti, reprezentovanie školy v rôznych súťažiach a vyslanie absolventov do reálneho života. V Dome kultúry v Krásne nad Kysucou sa pri tejto príležitosti stretli primátor mesta Krásno nad Kysucou Ing. Jozef Grapa, riaditeľ Strednej odbornej školy drevárskej a stavebnej PaedDr. Ján Palko a pedagógovia s jej absolventmi, rodičia a zástupcovia médií.

     V slávnostnom príhovore primátor mesta a riaditeľ školy ocenili snahu všetkých absolventov o zvládnutie maturitnej skúšky a zaželali im, aby sa každý úspešne zaradil do pracovného života alebo do ďalšieho štúdia. Riaditeľ potvrdil, že škola bude aj naďalej vychovávať a vzdelávať kvalifikovaných odborníkov. Cenu primátora mesta Krásno nad Kysucou udelil primátor Ing. Jozef Grapa absolventovi Pavlovi Jašurkovi z II. St triedy za vzornú reprezentáciu školy a mesta vo vedomostných a športových súťažiach na regionálnej a celoslovenskej úrovni. Riaditeľ školy ocenil úspešného absolventa za vynikajúce študijné výsledky Cenou riaditeľa Strednej odbornej školy drevárskej a stavebnej. Bol to absolvent Igor Nyári. Rodičovské združenie pri Strednej odbornej škole drevárskej a stavebnej Krásno nad Kysucou udelilo Cenu Rady rodičov absolventovi Zdenkovi Holazovi za mimoškolské aktivity, prácu v Žiackej školskej rade a reprezentáciu školy a Centrum voľného času za mimoškolské aktivity. Stredná odborná škola drevárska a stavebná Krásno nad Kysucou udelila Ďakovné listy za vzornú reprezentáciu školy v odborných, vedomostných súťažiach a praktických zručnostiach a výborné študijné výsledky v teoretickom vyučovaní a na odbornom výcviku za vzornú reprezentáciu v športových súťažiach. Ďakovné listy dostali títo absolventi:  Jakub Cabada, Michal Mikula, Patrik Jašurek zo 4. A triedy,   Martin Michalík, Milan Podmanický, Lukáš Repka, Tomáš Kušnír, Marek Faktor zo 4. B triedy,  Tomáš Červenec, Martin Drahňák, Peter Majtan a Juraj Moják z II. St triedy.   

     Poslednou časťou stretnutia bolo slávnostné predstavenie jednotlivých absolventských tried a odovzdanie maturitných vysvedčení. Všetkým absolventom prajeme úspešné vykročenie do ich ďalšieho života. Pevné nervy a veľa energie do ďalších pracovných dní, aby si našli zamestnanie podľa svojich predstáv alebo pokračovali v ďalšom štúdiu.

Napísala: Mgr. Mária Gavenčiaková