O škole Možnosti štúdia ELearning Rozvrh Webmail Mapa Výrobky školy Kontakt Napíšte nám

Akcie školy 2014/2015

Návšteva študentov SOŠ drevárskej a stavebnej Krásno nad Kysucou v Národnej rade Slovenskej republiky

Stredná odborná škola drevárska a stavebná v Krásne nad Kysucou dňa 17. septembra 2014 usporiadala exkurziu do hlavného mesta Bratislavy s cieľom navštívenia parlamentu. Národná rada Slovenskej republiky je jediným ústavodarným a zákonodarným orgánom. Táto akcia sa mohla uskutočniť vďaka pozvaniu od predsedu Žilinského samosprávneho kraja a poslanca NR SR inžiniera Juraja Blanára.

     Hlavným cieľom exkurzie bola priama účasť žiakov na zasadnutí Národnej rady Slovenskej republiky. Pre žiakov bola veľkým zážitkom kontrola pri vstupe do budovy. Pracovníci sa hneď za vstupnou bránou postarali, aby všetci žiaci aj pedagógovia prešli skenerom. Predtým však museli dať kovové predmety, mobily a tašky na zröntgenovanie a ak bránový skener zapípal, prezerali účastníkov ešte ručným skenerom. Náš sprievodca žiakom vysvetlil, že je to nevyhnutné opatrenie, aby sa do parlamentu nedostali zbrane.

            Po vstupe do budovy parlamentu  a po absolvovaní bezpečnostných opatrení sprievodca v sieni J.M. Hurbana žiakov oboznámil s históriou Národnej rady, so štátnymi symbolmi našej vlasti a procesom vzniku Ústavy SR, prezreli si vo vitrínach kópiu Ústavy SR, pečate, vlajky. Získali informácie o práci poslancov, prezreli si miestnosti a dozvedeli sa mnoho zaujímavostí. Sprievodca účastníkom ukázal, kde majú kancelárie jednotliví poslanci. Pán Blanár pozval žiakov  do rokovacej sály, kde im podrobne vysvetlil, ako fungujú hlasovacie zariadenia, ako sa poslanci hlásia o slovo pri rozprave, ako sa prijímajú zákony. Porozprával im o práci poslancov parlamentu. Tu mali možnosť sledovať aj prácu televíznych reportérov, ktorí robili rozhovory s politikmi. Najviac však žiakov zaujal samotný priebeh zasadnutia, keď mali možnosť priamo v rokovacej sieni sledovať rozpravu k jednotlivým zákonom. So záujmom sledovali prácu poslancov i novinárov. Dostali vysvetlenie ako sú poslanci rozsadení podľa strán, za ktoré sa do parlamentu dostali, kde sedí vláda, premiér, predsedovia výborov. Niektorí žiaci sa s pánom poslancom odfotografovali. Potom sa pristavili na chodbe pri prekrásnych obrazoch Albína Brunovského. Sprievodca im vysvetlil, čo jednotlivé obrazy predstavujú a ako vznikali. Dodatočne kládli otázky a získali ďalšie cenné informácie.

     Exkurzia splnila svoj cieľ. Jej účastníci odchádzali z Bratislavy s pozitívnymi pocitmi a podľa slov žiakov by si podobnú exkurziu zopakovali ešte raz. Celá návšteva NR SR bola veľmi pútavá a bola hodnotným doplnkom k všeobecnému rozhľadu.

Napísala: Mgr. Mária Gavenčiaková