O škole Možnosti štúdia ELearning Rozvrh Webmail Mapa Výrobky školy Kontakt Napíšte nám

Akcie školy 2014/2015

Tesári zo SOŠds v Krásne nad Kysucou prví v súťaži „Mladý remeselník 2014“

     Stalo sa už tradíciou, že naša škola - Stredná odborná škola drevárska a stavebná v Krásne nad Kysucou sa zúčastňuje rôznych odborných súťaží zručností a snaží sa zmerať si svoje sily so súpermi z iných škôl. Nebolo tomu inak ani dňa 14. októbra 2014, pretože sa jej žiaci zúčastnili 6. ročníka  medzinárodnej súťaže praktických zručností a odborných vedomostí v učebnom odbore tesár a murár pod názvom  „Mladý remeselník 2014“.

     Hlavným organizátorom súťaže bola Stredná odborná škola stavebná v Žiline v spolupráci so Žilinským samosprávnym krajom. Bola vyhlásená pre dvojčlenné družstvá a zúčastnili sa jej žiaci 2. a  3. ročníkov  príslušných učebných a študijných odborov. Jej cieľom bolo porovnať si získané odborné zručnosti a vedomosti v týchto klasických profesiách a prispieť k rozvoju a propagácii odborného vzdelávania v regionálnom školstve v Žilinskom samosprávnom kraji.

     Stredná odborná škola drevárska a stavebná v Krásne nad Kysucou  a jej dvaja žiaci – súťažiaci v odbore tesár si odniesli krásne prvé miesto. Víťazné družstvo tvorili Rastislav Rybár a Andrej Gera. V tejto kategórii boli preskúšaní z teoretickej a praktickej časti tohto oboru.  Museli čo najlepšie vyhotoviť test z odborných vedomostí a z praktickej časti zhotoviť kŕmidlo pre zverinu podľa skice. Hodnotil sa nárez materiálu a jednotlivé časti konštrukcie, dodržanie rozmerov, rovnobežnosti a uhlovania, montáž jednotlivých dielov a celku, dodržanie BOZ a PO, poriadok, čistota pracoviska a samozrejme dodržanie pracovného limitu.   

 Žiaci zastupujúci učebný odbor murár sa umiestnili na peknom piatom mieste.

     Týmto našim žiakom prajeme  veľmi veľa podobných úspechov. Mladý remeselník splnil svoj účel a prispel k rozvoju a propagácii odborného vzdelania v regionálnom školstve aj na Kysuciach.

 

Napísala: Mgr. Mária Gavenčiaková