O škole Možnosti štúdia ELearning Rozvrh Webmail Mapa Výrobky školy Kontakt Napíšte nám

Akcie školy 2014/2015

Medzinárodný deň školských knižníc.

Dňa 27.októbra 2014 si naši študenti pripomenuli  Medzinárodný deň školských knižníc.

V priestoroch  školskej knižnice, ktorá je zároveň počas vyučovania odbornou učebňou slovenského jazyka a literatúry sa žiaci mohli oboznámiť s knihami, ktoré sa nachádzajú v  škole. Knižničný fond tvorí beletria,  rôzne encyklopédie, náučné knihy. V rámci tejto akcie sa najmä študenti prvých ročníkov dozvedeli viac informácií o fungovaní knižnice a možnostiach jej využívania v priebehu školského roka v rámci štúdia i mimo neho, počas vyučovacích hodín i po skončení vyučovania. Mnohých študentov táto akcia inšpirovala k zapožičaniu si kníh beletrie i rôznych encyklopédií, či odborných kníh z oblasti drevárstva a stavebníctva.