O škole Možnosti štúdia ELearning Rozvrh Webmail Mapa Výrobky školy Kontakt Napíšte nám

Akcie školy 2014/2015

Medzinárodný deň školských knižníc u drevárov a stavbárov v Krásne nad Kysucou

     Školská knižnica Strednej odbornej školy drevárskej a stavebnej v Krásne nad Kysucou si pripomenula Medzinárodný deň školských knižníc, ktorý tento rok pripadol na štvrtý pondelok v mesiaci október – 27.10.2014. Žiaci našej školy si pripomenuli tento deň rôznymi aktivitami, podujatiami  a besedami.  

     Pri tejto príležitosti sme pre žiakov prvých ročníkov zorganizovali informačnú výchovu.  V priestoroch  školskej knižnice, ktorá je zároveň počas vyučovania odbornou učebňou slovenského jazyka a literatúry,  sa žiaci mohli oboznámiť s knihami a časopismi, ktoré sa nachádzajú v  škole. Knižničný fond tvorí krásna literatúra, rôzne encyklopédie, jazykové slovníky, monografie a náučná literatúra. V rámci tejto akcie sa najmä naši prváci dozvedeli viac informácií o fungovaní knižnice a možnostiach jej využívania v priebehu školského roka v rámci štúdia i mimo neho, počas vyučovacích hodín i po skončení vyučovania. Mnohých žiakov táto akcia inšpirovala k zapožičaniu si kníh beletrie i rôznych encyklopédií, či odborných kníh z oblasti drevárstva a stavebníctva. Dozvedeli sa viac aj o poskytovaných službách školskou knižnicou a to: prezenčných a absenčných výpožičných, informačných, reprografických, medziknižničných a internetových službách.

     Ďalším podujatím pod názvom „Obľúbené knihy“, v rámci ktorého sa realizovalo viacero aktivít. Žiaci prvých ročníkov predstavili svojim spolužiakom svoje najobľúbenejšie knihy, pripravili pre nich prezentácie, prečítali svojim spolužiakom citáty a myšlienky z kníh, ktoré ich zaujali a pripravili výstavky. Vo vyšších ročníkoch v rámci tohto dňa sme pripravili tvorbu najvýznamnejšieho kysuckého dramatika Jána Palárika formou powerpointovej prezentácie.

     Cieľom Medzinárodného dňa školských knižníc bolo zábavnými formami práce s knihou podporovať u žiakov dobrý a trvalý vzťah ku knihe, školskej knižnici a k čítaniu, poznávaniu nového a získavanie si väčšieho počtu milovníkov literatúry a to sa nám aj podarilo splniť.

 

Napísala: Mgr. Mária Gavenčiaková