O škole Možnosti štúdia ELearning Rozvrh Webmail Mapa Výrobky školy Kontakt Napíšte nám

Akcie školy 2014/2015

Odovzdávanie stužiek dospelosti maturantom zo SOŠ drevárskej a stavebnej Krásno nad Kysucou

V piatok 24. októbra 2014 sa na Mestskom úrade v Krásne nad Kysucou uskutočnilo slávnostné odovzdávanie maturitných stužiek žiakom 4.A a II. St triedy Strednej odbornej školy drevárskej a stavebnej Krásno nad Kysucou.

Za prítomnosti vedenia školy a triednych učiteľov odovzdal primátor mesta, Ing. Jozef Grapa, žiakom „zelené stužky nádeje“. V príhovore poprial žiakom veľa úspechov nielen pri maturitných skúškach, ale aj v živote.