O škole Možnosti štúdia ELearning Rozvrh Webmail Mapa Výrobky školy Kontakt Napíšte nám

Akcie školy 2014/2015

SOŠ drevárska a stavebná Krásno nad Kysucou na Burze informácií, vzdelávania a zamestnanosti v Čadci

     Stredná odborná škola v Krásne nad Kysucou sa zúčastnila prezentácie stredných škôl pod názvom Burza informácií, vzdelávania a zamestnanosti, ktorý sa konal dňa 11. novembra 2014. Bol určený výchovným poradcom, pedagógom, rodičom a žiakom,  ktorí sa rozhodujú kam po skončení základnej školy. Jeho hlavným cieľom bolo poskytnutie profesijných informácií a prehľad o jednotlivých študijných a učebných odboroch v nasledujúcom školskom roku. K nahliadnutiu boli informačné a propagačné materiály ako aj finálne výrobky zúčastnených stredných škôl z regiónu Kysúc.

     Naša škola má dlhoročnú tradíciu. Žiakom ponúka veľa učebných a študijných možností. Určené sú pre chlapcov aj pre dievčatá. V trojročných učebných odboroch majú možnosť vyučiť sa za  stolára, tesára, maliara, murára a čalúnnika (čalúnničku). Vyučený stolár vie vyrobiť okná, dvere, schodištia, zábradlia, drevený nábytok, skriňové zostavy, kuchynské linky. Tesár ovláda debnenia a nosné tesárske konštrukcie, stavbu lešení, drevostavby, vie opracúvať drevo ručne a strojovo a dobre sa orientuje v stavbárskych výkresoch. Maliar je schopný vykonávať maliarske a natieračské práce, vie posúdiť stav a pripravenosť pracoviska, vie zvoliť pracovné postupy na prípravné maliarske a natieračské práce. Murár sa dokáže orientovať v projektovej dokumentácií, pozná vlastnosti stavebných materiálov a vie správne voliť technologické postupy prác, montáže sadrokartónu, rekonštrukcie bytových jadier, obklady a podlahy. Čalúnnik (čalúnnička) je schopný zhotoviť čalúnnicky výrobok, vie zvoliť správny spôsob výroby vzhľadom na hospodárne využitie materiálov. Ovláda remeselné čalúnnické práce, ovláda opravárenské služby, úpravy a nastavovania výrobných zariadení. Záujemcovia o štvorročné študijné odbory získajú úplné stredné odborné vzdelanie a môžu pokračovať v štúdiu na vysokej škole. Technológia ochrany a tvorby životného prostredia je určená pre chlapcov a dievčatá. Absolventi sa môžu zamestnať v odvetviach životného prostredia, kontrolných laboratóriách, v štátnej správe v odboroch životného prostredia, v chemických podnikoch. Budú pripravení samostatne riešiť problémy spojené s ochranou a tvorbou životného prostredia, schopní orientovať sa v oblasti environmentalistiky, technológií, úpravy a čistenia vôd, vzduchu, pôdy a zužitkovania a zneškodňovania odpadov. Medzi študijné odbory patrí aj operátor stavebnej výroby. Absolventi získajú výučný list, maturitné vysvedčenie, môžu pracovať ako riadiaci pracovníci stavebnej výroby, alebo pokračovať v štúdiu na vysokej škole. Operátor drevárskej a nábytkárskej výroby ovláda okrem zručnosti stolára aj prácu s počítačom, marketing, manažment, cudzí jazyk a dokáže sa orientovať v konštrukčných výkresoch. Štvorročný študijný odbor drevárstvo a nábytkárstvo so zameraním na drevársky manažment je určený pre dievčatá a chlapcov. Absolventi získajú úplné stredné odborné vzdelanie, konštrukčné odborné znalosti a zručnosti a môžu pokračovať v štúdiu na vysokej škole. Tento študijný odbor pripravuje absolventov pre široké spektrum uplatnenia v odvetviach nášho hospodárstva. Škola ponúka i nadstavbové štúdium pre absolventov trojročných učebných odborov. Jedná sa o dvojročný študijný odbor podnikanie v remeslách a službách. Absolventi získajú úplné stredné odborné vzdelanie, maturitné vysvedčenie a  môžu pokračovať v štúdiu na vysokej škole.

Na tohtoročnej burze sa naša škola prezentovala opäť výrobkami žiakov v podobe „Čajovne v provensálskom štýle“. Provensálsky štýl sa momentálne teší veľkej obľube, pretože dnešná doba je veľmi pretechnizovaná a tento smer  dokáže človeka preniesť do idylických čias života minulých generácií.

      O prezentáciu našej školy bol záujem, pretože ide o jedinú školu tohto typu na Kysuciach, kde sa žiaci základných škôl môžu naučiť zručnostiam v drevárstve, stavebníctve a ochrane životného prostredia.  Cieľom bolo prezentovať odbory, ktoré absentujú na trhu práce na vytváranie podmienok zamestnania pre absolventov školy. Všetci žiaci, rodičia a pedagógovia základných škôl sú srdečne pozvaní na Dni otvorených dverí, ktoré sa uskutočnia na SOŠ drevárskej a stavebnej v Krásne nad Kysucou v dňoch 18. až 20. novembra 2014.

 

Napísala: Mgr. Mária Gavenčiaková