O škole Možnosti štúdia ELearning Rozvrh Webmail Mapa Výrobky školy Kontakt Napíšte nám

Akcie školy 2014/2015

Imatrikulácie v SOŠ drevárskej a stavebnej v Krásne nad Kysucou

     Slávnostná imatrikulácia žiakov prvých ročníkov v našej škole  sa konala 19.  novembra 2014. Telocvičňa bola tretiu  novembrovú stredu slávnostne vyzdobená a naladená. Podujatím  sme si všetci pripomenuli 17. november – Deň boja za slobodu a demokraciu.

     Pri tejto slávnostnej príležitosti sa stretli riaditeľ Strednej odbornej školy drevárskej a stavebnej PaedDr. Ján Palko, vedenie školy, pedagógovia a žiaci nielen našej školy, ale aj deviataci z regiónu Kysuce, ktorí sa zúčastnili Dňa otvorených dverí.  V slávnostnom príhovore riaditeľ  zaželal všetkým prvákom úspešné zaradenie do veľkej rodiny našej školy. Vynikajúcu atmosféru dokázali vytvoriť žiaci tretích ročníkov pri imatrikulovaní nových žiakov.

     Novembrový imatrikulačný deň bol výnimočný pre celú našu školu, no najmä pre našich prvákov, pretože vstúpili do cechu SOŠ drevárskej a stavebnej a oficiálne sa stali jej členmi. No nemali to také ľahké. Najskôr museli splniť úlohy, ktoré si pre nich pripravili žiaci z 3.C triedy. Naši prváci sa popasovali s úlohami ako napr. rozmiestnenie nábytku v miestnosti, stavba stĺpu z tehál, postláčanie plastových fliaš čo najúspornejšie   a v neposlednom rade ukázali aj svoj maliarsky talent. Predviedli tak svoju zručnosť v prácach typických pre odbor, ktorý sa rozhodli na našej škole študovať.

Sľúbili dodržiavanie desiatich pravidiel školy a napokon boli slávnostne imatrikulovaní. O veselý a pestrý program sa postarali ich starší spolužiaci. Rodina našej školy sa tak oficiálne rozrástla o murárov, stolárov, tesárov, maliarov, operátorov stavebnej výroby, operátorov drevárskej a nábytkárskej výroby a o technológov ochrany a tvorby životného prostredia a manažérov v drevárstve a nábytkárstve.

     Veríme, že nikdy neoľutujú rozhodnutie v pokračovaní štúdia  na SOŠ drevárskej a stavebnej, ktorá sa nachádza v najmladšom meste na Slovensku v Krásne nad Kysucou. Motto našej imatrikulácie sa nieslo v duchu: „Svet potrebuje ľudí, ktorí dokážu niečo urobiť a nie ľudí, ktorí dokážu vysvetliť prečo nič neurobili.

Napísala Mgr. Mária Gavenčiaková