O škole Možnosti štúdia ELearning Rozvrh Webmail Mapa Výrobky školy Kontakt Napíšte nám

Akcie školy 2014/2015

Deň bezpečného internetu

Medzinárodný deň bezpečného internetu, ktorý celosvetovo koordinuje medzinárodná sieť INSAFE a na Slovensku  eSlovensko o. z., ktoré sa dlhé roky venuje otázkam bezpečného používania internetu a mobilných technológií u detí. Medzinárodný deň bezpečného internetu oslávime 10. februára a na Slovensku bude venovaný téme Kyberšikany.

Pre ročník 2014 je nosnou témou Kyberšikanovanie. Žiaci prispievali aj projektmi z ďalších oblastí:

Netolerancia (hlavná téma súťaže) - rasizmus, xenofóbia, národnostná neznášanlivosť, antisemitizmus... 

  • Zneužitie osobných údajov 
  • Internetové známosti 
  • Kyberšikanovanie 
  • Sexualita na internete 
  • Závislosti 
  • Mobily 
  • Nevhodný obsah na internete 
  • Nevyžiadaný obsah 
  • Internetové podvody, nelegálny download