O škole Možnosti štúdia ELearning Rozvrh Webmail Mapa Výrobky školy Kontakt Napíšte nám

Akcie školy 2014/2015

SOŠ drevárska a stavebná Krásno nad Kysucou a súťaž zručnosti STOLÁR 2015

     Stredná odborná škola drevárska a stavebná Krásno nad  Kysucou zabezpečila 1. ročník súťaže v odborných zručnostiach zameranie stolár v spolupráci so Štátnym inštitútom odborného vzdelávania. Toto semifinálové kolo sa uskutočnilo dňa 25. marca 2015 za Prešovský, Košický a Žilinský kraj. Súťaže sa zúčastnili žiaci 1.  a  2. ročníka  učebného odboru stolár a žiaci 1. a 3. ročníka študijného odboru operátor drevárskej a nábytkárskej výroby. Súťažili dvojčlenné družstvá žiakov z každej školy. V teoretickej a praktickej časti súperili samostatne.  

     Bolo osem družstiev: SOŠ drevárska Liptovský Hrádok, SOŠ Turany, SOŠ sv. Jozefa Robotníka Žilina,  SOŠ Stará Ľubovňa, Spojená škola Žilina, SOŠ stavebná Žilina, SOŠ drevárska a stavebná Krásno nad Kysucou, SOŠ drevárska Spišská Nová Ves.  Každé družstvo bolo zastúpené dvomi žiakmi. Spolu súťažilo 16 žiakov. Každý žiak pracoval aj individuálne na výrobku. V teoretickej časti sa realizoval vedomostný test z odborných drevárskych predmetov, za ktorý účastníci mohli získať 20 bodov.  V praktickej časti  mali súťažiaci zhotoviť výrobok -  hlavolam podľa priloženej dokumentácie. Činnosť bola náročná hlavne na kvalitu opracovania a dodržanie rozmerov. Hodnotila sa presnosť spojov, povrchová úprava, funkčnosť hlavolamu, BOZP a čistota. Súťažiaci mohli získať 100 bodov.  Pri rovnosti bodov rozhodoval dosiahnutý čas v praktickej časti súťaže.           

     SOŠ stavebná Žilina a jej žiaci Peter Vrábel a Adam Líška získali prvé miesto. Druhé miesto dosiahli SOŠ sv. Jozefa Robotníka Žilina – Tomáš Peregrim a Branislav Kavecký.  SOŠ Stará Ľubovňa a súťažiaci: Jakub Malast a Marek Michňa  si odniesli tretie miesto. SOŠ drevárska a stavebná Krásno nad Kysucou s Marekom Urbaníkom a Pavlom Školom  obsadili štvrté miesto. Na piatom mieste skončila Spojená škola Žilina a jej žiaci: Jozef Lukáč a Jakub Andel.  V súťaži jednotlivec prvé miesto získal Peter Vrábel. Druhé miesto obsadil Jakub Andel. Na treťom mieste skončil  Branislav Kavecký.

     Víťazom blahoželáme a prvých päť súťažných družstiev postupuje do celoslovenského kola 1. ročníka súťaže v odborných zručnostiach Skills Slovakia/SUSO zameranie stolár, ktoré sa uskutoční 16. – 18. apríla 2015 v Nitre.

Napísala Mgr. Mária Gavenčiaková