O škole Možnosti štúdia ELearning Rozvrh Webmail Mapa Výrobky školy Kontakt Napíšte nám

Akcie školy 2014/2015

Narcis, jarný kvet, sa stal symbolom života a nádeje

     Stredná odborná škola drevárska  a stavebná v Krásne nad Kysucou sa zapojila do programu Ligy proti rakovine, ktorá organizuje už 19. ročník - Deň narcisov. Pomohla získať financie jednodňovej zbierke peňazí zrealizovanej 27. marca 2015.

     Narcis je len obyčajný kvet, ale jediný deň v roku má obrovskú silu a stal symbolom života a nádeje mnohých charitatívnych organizácií na svete bojujúcich proti rakovine. Dňu narcisov sa tradične dostáva pozornosť od významných osobností, spoločností, inštitúcií a škôl. Aj naša škola sa zapojila do tohto projektu.  Žiaci 2. O a 1. B triedy: Lucia  Šotkovská, Tatiana Tkadlecová a  Peter Pospecha, zavítali do všetkých tried našej školy a žiaci sa zapojili do finančnej zbierky. Žiakom a pedagógom, ktorí prispeli ako protihodnotu pripínali žltý narcis. Žiačky zavítali aj do jednotlivých ulíc mesta Krásno nad Kysucou. Od Rázcestia sa presúvali smerom k Zdravotnému stredisku. Jej občania nepohrdli ponúknutou možnosťou jedinej verejno-prospešnej finančnej zbierky organizovanej Ligou proti rakovine, trvajúcej jediný deň. Za podarovanie peňazí dostali narcisy, ktoré sú symbolom ľudí proti rakovine. Z týchto financií potom generálna rada Ligy proti rakovine rozdelí na prístrojové vybavenia, lekárske služby, klinické a výskumné projekty orientované na rozvoj nových techník a metód v prevencii, diagnostike a liečbe.    

     Škola bude podporovať projekty, ktorých cieľom je vychovať generáciu mladých ľudí, ktorí budú vedieť, že zmena životného štýlu je kľúčovou stratégiou k zníženiu výskytu rakoviny.

 

Napísala: Mgr. Mária Gavenčiaková

 

 

http://skolskyservis.teraz.sk/stredne-skoly/den-narcisov/17952-clanok.html