O škole Možnosti štúdia ELearning Rozvrh Webmail Mapa Výrobky školy Kontakt Napíšte nám

Akcie 2013/2014

Odborná exkurzia do tehelne Wienerberger

            Dôležitou organizačnou formou vyučovania je exkurzia, ktorá umožňuje žiakom poznávať predmety, javy a procesy v podmienkach reálnej praxe, v príslušnom prostredí a v typických podmienkach. Exkurzia podporuje názornosť vyučovania, podporuje spojenie teórie s praxou, posilňuje motiváciu a profesijnú orientáciu žiakov.

            Študenti prvého ročníka stavebných učebných odborov  a prvého ročníka nadstavbového štúdia stavebníctva navštívili  dňa 14.marca 2014 tehelňu Wienerberger v Zlatých Moravciach, kde sa stali svedkami výroby keramických tvárnic Porotherm. Pracovník tehelne trpezlivo odpovedal na všetky otázky, previedol žiakov celou výrobou, porozprával aj o celkovom systéme výrobkov Porotherm. 

Žiaci odchádzali s propagačnými materiálmi firmy Wienerberger a plní nových zážitkov.