O škole Možnosti štúdia ELearning Rozvrh Webmail Mapa Výrobky školy Kontakt Napíšte nám

Akcie 2013/2014

Za krajšie mesto

     Stredná odborná škola drevárska a stavebná Krásno nad Kysucou sa  zapojila do jarného čistenia mesta, úpravy a skrášlenia jeho okolia. Táto akcia sa uskutočnila pod názvom „Za krajšie mesto“.

     Žiaci našej školy sa rozdelili do jednotlivých skupín. Každá trieda sa snažila čo najviac vyčistiť konkrétny úsek, ktorý jej bol pridelený.  Tohto roku sme vyčistili ľavé rameno rieky Bystrice od sútoku Kysuce a Bystrice až po most a pravé rameno rieky Kysuce. Druhá skupina žiakov vyčistila úsek od školy po autobusovú zastávku pod mostom a okolie. Ďalšia zasa časť od zberne surovín až po mestskú kotolňu. Nasledujúca skupina vzorne  očistila školský pozemok a upravila areál pred samotnou budovou našej školy. Ostatní žiaci sa zamerali na upratovanie časti mesta Kalinov. Zbierali sa plasty,  papier a sklo. Najviac sa nazbieralo plastov v podobe plastových fliaš a iných druhov.  Plnili sa igelitové vrecia komunálnym odpadom z domácností, ktoré odvážalo nákladné auto zabezpečené mestom na skládku.    

     Aj takýmito činnosťami sme sa snažili vypestovať v žiakoch vnímavý vzťah k estetickému prostrediu nášho mesta  a školy.

 

Napísala: Mgr. Mária Gavenčiaková