O škole Možnosti štúdia ELearning Rozvrh Webmail Mapa Výrobky školy Kontakt Napíšte nám

Akcie 2013/2014

Narcis, jarný kvet, sa stal symbolom života a nádeje

     Stredná odborná škola drevárska a stavebná Krásno nad Kysucou a Centrum voľného času  v Krásne nad Kysucou sa zapojili do programu Ligy proti rakovine, ktorá organizuje už 18. ročník Dňa narcisov. Je najväčšou verejnoprospešnou finančnou zbierkou na Slovensku.

     Cieľom Dňa narcisov je vniesť problematiku boja proti rakovine ako aj pravdu o súčasnom postavení chorých na Slovensku bližšie k ľuďom – do ulíc, aby sa z choroby nestal strašiak, ale fakt, ktorý ľudí spája. Jeho poslaním je prejaviť spolupatričnosť ľuďom s onkologickou diagnózou.

     Narcis je len obyčajný kvet, ale jediný deň v roku má obrovskú silu a stal sa symbolom života a nádeje mnohých charitatívnych organizácií na svete bojujúcich proti rakovine. Dňu narcisov sa tradične dostáva pozornosť od významných osobností, spoločností, inštitúcií a škôl. Aj naša škola sa zapojila do tohto projektu. Pomohla získať finančné prostriedky jednodňovej zbierke peňazí, ktoré potom generálna rada Ligy proti rakovine rozdelí na prístrojové vybavenia, lekárske služby, klinické a výskumné projekty. Prostredníctvom školského rozhlasu bol zrealizovaný program zameraný na prevenciu proti rakovine. Tieto odporúčania mali za cieľ viesť mladých ľudí k zlepšeniu celkového zdravotného stavu. Každý jedinec má slobodnú vôľu zmeniť svoj životný štýl, čím si môže znížiť riziko vzniku rakoviny.

     Škola bude podporovať projekty, ktorých cieľom je vychovať generáciu mladých ľudí, ktorí budú vedieť, že zmena životného štýlu je kľúčovou stratégiou k zníženiu výskytu rakoviny.

Napísala: Mgr. Mária Gavenčiaková