O škole Možnosti štúdia ELearning Rozvrh Webmail Mapa Výrobky školy Kontakt Napíšte nám

Akcie 2013/2014

SOŠ drevárska a stavebná Krásno nad Kysucou navštívila ekodedinu Hostětín

     Stredná odborná škola drevárska a stavebná Krásno nad Kysucou sa zúčastnila dňa 7. mája 2014 exkurzie do obce prezentacia_Hostin.pdftětín, ktorá leží  v Zlínskom kraji na úpätí Bielych Karpat. Tejto akcie sa zúčastnili žiaci odboru technológia ochrany a tvorby životného prostredia, operátori drevárskej a nábytkárskej výroby a operátori stavebnej výroby. Cieľom bolo na vlastné oči vidieť prakticky zrealizované ekologické  projekty, ktoré sú založené na využívaní miestnych zdrojov a technológií šetrných k životnému prostrediu.  Z nich najvýznamnejšie sú projekty koreňovej čističky, energia slnka, biomasové kúrenie, solárne elektrárne, slnečné panely na domoch, ekopenzión a muštáreň na výrobu biomuštov.

     Koreňová čistiareň odpadových vôd vznikla roku 1996 a je jediná svojho druhu na východnej Morave. Základ čistiarne tvorí umelá mokraď tvorená typickými mokraďovými rastlinami ako je rákos a chrastica. Čistenie vody prebieha vďaka baktériám žijúcim na koreňoch rastlín, ktoré rozkladajú biologické znečistenie a tým čistia vodu.

     Energia slnka je názov ďalšieho projektu. Jeho využívanie je zaznamenané od roku 1997. Slnečné kolektory sú nainštalované  na deviatich domoch. Vďaka využívaniu solárnych technológií ušetria obyvatelia 100 ton CO2 ročne, ktoré by vznikli spálením fosílnych palív potrebných pre výrobu elektriny.                         

      Ekologický projekt šetrné osvetlenie sa začal realizovať v obci roku 2006, kedy prebehla obnova verejného osvetlenia spočívajúceho v inštalácii najmodernejších svietidiel, ktoré znížili spotrebu elektriny najmenej o štvrtinu a efektívne eliminovali svetelné znečistenie oblohy.

     Kúrenie na biomasu spadá tiež do ekologického projektu. Obecné vykurovanie na biomasu od roku 2000 zohrieva takmer celú obec. Spaľuje odpad z okolitých píl a lesov. Na rozvod tepla je napojených 80% domácností. V obci je v porovnaní s minulosťou výrazne čistejší vzduch, ľudia nemusia ísť pre uhlie do pivníc, spoločne ľudia každoročne ušetria približne 1100 ton emisií CO2 a tím prispievajú k ochrane klímy.

     Medzi ďalšie projekty možno zaradiť bio-muštáreň.  V miestnej muštárni sa od roku 2000 vyrábajú jablčné bio-mušty a bylinné bio-sirupy. O dva roky neskôr získal jablčný mušt cenu Česká biopotravina roku 2002. Ďalšie ocenenie získali mušt s rakytníkom a sirup z čiernych ríbezlí. Obec sa môže pochváliť aj vlastnou sušiarňou ovocia.

     Obyvatelia obce Hostětín šetrne a rozumne pristupujú k ochrane prírodných zdrojov. Krajinársky program majú založený na dvoch princípoch. Jeho prvým je prostredníctvom pozemkového spolku snažiť sa starať o cenné časti Karpatskej krajiny v okolí Hoštetína. Druhým je podpora odbornej diskusie o krajine s mladými odborníkmi. Vďaka tomu, že získala titul ,,ekodedina” si získala priazeň u mnohých ľudí, napríklad aj u Britského princa Charlesa.

     Dúfame, že študenti našej školy  si odniesli cenné poznatky, ktoré uplatnia pri využívaní ekologických  projektov, ktoré sú založené na využívaní miestnych zdrojov a technológií šetrných k životnému prostrediu. 

                                                                  Napísala: Mgr. Mária Gavenčiaková

prezentacia_Hostin.pdf