O škole Možnosti štúdia ELearning Rozvrh Webmail Mapa Výrobky školy Kontakt Napíšte nám

Akcie 2013/2014

8. ročník Medzinárodného turnaja v minifutbale o Putovný pohár predsedu ŽSK

     Stredná odborná škola drevárska a stavebná v Krásne nad Kysucou a Stredisko záujmových činností usporiadali 8. ročník Medzinárodného turnaja v minifutbale o Putovný pohár predsedu Žilinského samosprávneho kraja, ktorý sa uskutočnil 2. októbra 2013 na umelej tráve  v areáli Strednej odbornej školy drevárskej a stavebnej v Krásne nad Kysucou. Tohtoročný turnaj sa niesol pod mottom "Zober loptu, nie drogu".

     Zišli sa súperi zo Slovenska a Česka. V rámci slovensko-českej spolupráce naša škola nadviazala kontakt so "Střední školou nábytkářskou a obchodní Bystřice pod Hostýnem. Ďalšou školou bola Stredná odborná škola technická z Čadce. Súťažné družstvá z týchto škôl si navzájom zmerali sily v minifutbale.   Na víťaznom prvom mieste sa umiestnilo družstvo zo Strednej odbornej drevárskej a stavebnej školy z Krásna nad Kysucou. Druhé miesto obsadilo družstvo zo Strednej odbornej školy technickej z Čadce. "Střední škola nábytkářská a obchodní Bystřice pod Hostýnem" a jej družstvo skončilo na treťom mieste.

     Naša škola dosahuje pekné výsledky v oblasti telesnej výchovy a športu vďaka výdatnej podpore vedenia školy na čele s riaditeľom PaedDr. J. Palkom. Zásluhu na tom majú telocvikári - tréneri, ktorí pripravili našich žiakov na medzinárodný turnaj vo futbale a samozrejme podpora ostatných vyučujúcich. Zúčastnení športovci dokázali, že neprišli len súťažiť, ale aj stráviť príjemné chvíle a povzbudzovať ostatných, pretože športový duch spojil vždy do jedného kolektívu všetkých súťažiacich.