O škole Možnosti štúdia ELearning Rozvrh Webmail Mapa Výrobky školy Kontakt Napíšte nám

Akcie 2013/2014

ENVIRO projekt 2013

Spojenie umu remesla s ochranou udržateľného zdroja prameňov a studničiek

 

Hlavnou myšlienkou bolo spojenie umu remesiel s ochranou životného prostredia a vytvorením nového šatu kysuckých prameňov a studničiek v meste Krásno nad Kysucou. Primátor  mesta Krásno nad Kysucou  Ing. Jozefa Grapu sa stal  dušou tohto projektu a  riaditeľ SOŠ d a s PaedDr. Ján Palko, bol jeho garantom. Bolo podaných do 60 projektov za ŽSK, úspešné boli 2 a náš  patrí medzi nich.

Spolutvorcovia: Ing. Oľga Časnochová, Mgr. Peter Šurina, Bc. Pavol Mrva, Mgr. Viliam Bielik, Bc. Martin Capek, ZRTV- Mgr. Peter Kubiš, ZRPV- Ing. Gabriela Kuchajdíková a iniciátorka projektu Ing.Jana Majtánová.

Projektom sme plánovali dať možnosť našej škole zúročiť odbornosť - odbornú zručnosť našich žiakov a pedagógov s výchovným efektom nielen pre školu, rodinných príslušníkov, ale i širokú verejnosť s osobitným zreteľom spolupráce  s mestským úradom Krásna nad Kysucou, Obvodným lesným úradom v Čadci a Centrom voľného času.

Plánovali sme poskytnúť obyvateľom mesta a návštevníkom bližšie spoznávanie krás prírody, zviditeľnenie našej školy s poukázaním na profesionalitu učiteľov, majstrov odborného výcviku a odbornú zručnosť žiakov pripravujúcich sa na povolanie v tradičných učebných remeslách regiónu Kysuce a poukázaním využitia špecifického študijného odboru technológia ochrany a tvorby životného prostredia pre zachovanie rázovitej prírody.Dnešným dňom nekončíme, naopak pokračujeme. Budeme sa pri nich stretávať, ochraňovať a šíriť osvetu pomedzi obyvateľov a čerpať vzácny dar našej prírody pramenitú vodu, bez ktorej nie je možný život na našej zemi.

  1. stolári zhotovili oddychové zóny  formou lavičiek a informačných tabúľ,
  2. tesári zhotovili tradičný kysucký prístrešok  - šindeľ,
  3. maliari vykonali povrchovú úpravu drevených konštrukcii,
  4. murári vyložili  boky a okolie studničiek prírodným kameňom,
  5. odbor TOTŽP vykonali priebežný monitoring kvality vody po stránke chemických a senzorických ukazovateľov kvality vody

 

FOTO