O škole Možnosti štúdia ELearning Rozvrh Webmail Mapa Výrobky školy Kontakt Napíšte nám

Akcie 2013/2014

Deň jablka na SOŠ drevárskej a stavebnej v Krásne nad Kysucou

     Stredná odborná škola drevárska a stavebná v Krásne nad Kysucou si pripomenula Deň jablka, ktorým je 21. október a zorganizovali akciu o najkrajšie jablko spojenú s výtvarnou súťažou.  Z prinesených plodov ovocných stromov zo záhrad našich žiakov urobili vo vestibule školy výstavu a k tomu pripravili nástenku zaujímavostí o jablku.

     Jednotliví žiaci, skupiny a triedy sa zapojili do súťaže o najkrajšie jablko pod názvom Deň kysuckého jablka. Prekvapením bolo, že sa do súťaže zapojili i nepedagogickí zamestnanci. Členovia hodnotiacej komisie boli  Ing. A. Buchtová, Ing. R. Grapová,  pani G. Slížová a z radu žiakov hlasovala 4.N trieda. Cenu za najoriginálnejšie jablko si odniesol Michal Kirn žiak z 2. B triedy. Cenu za najchutnejšie jablko si vybojoval Adam Košťál. Cenu za najkrajšie jablko si odniesol Martin Kuljovský, obaja žiaci zo 4. N triedy. Víťazi boli odmenení vecnými cenami. V rámci tohto dňa si žiaci vypočuli reláciu v školskom rozhlase o význame konzumácie jabĺk, ktorú pripravili žiačky našej školy. Týmto vzácnym jesenným ovocím obdarovali aj deti v Materskej škôlke Prvosienka v Krásne nad Kysucou.

      Nakoniec celá výstava pokračovala v priestoroch Mestského úradu Krásno nad Kysucou. Primátor mesta Ing. Jozef Grapa privítal túto akciu a ocenil spoluprácu s jedinou strednou školou v meste. Návštevníci si mohli pozrieť jablká, ktoré boli vypestované v našom regióne a čo to sa mohli priučiť o tomto veľmi zdravom ovocí, z ktorého sa dajú urobiť kompóty, džúsy, šťavy, džemy ale aj chutné koláče. Občania mesta boli pri návšteve úradu milo prekvapení ponukou kysuckých jabĺk.