O škole Možnosti štúdia ELearning Rozvrh Webmail Mapa Výrobky školy Kontakt Napíšte nám

Akcie 2013/2014

OKTÓBER MESIAC ÚCTY K STARŠÍM

Stalo sa už tradíciou, že Stredná odborná škola drevárska a stavebná v Krásne nad Kysucou organizuje akcie pri príležitosti Mesiaca úcty k starším.

Mestský úrad Krásno nad Kysucou úzko spolupracuje pri realizácii uvedenej akcie a poskytol škole jej najstarších obyvateľov. Naši žiaci pre každého občana sami vyrobili a pripravili darčeky, ktorými milo prekvapili našich vzácnych občanov. V jeden jesenný októbrový deň sa otvorili dvere Domova dôchodcov v Krásne nad Kysucou. Navštívil ho primátor Ing. Jozef Grapa a riaditeľ drevárskej a stavebnej školy PaedDr. Ján Palko. O atmosféru sa postaral folklórny súbor žiakov našej školy. Hra na heligónku a spev ľudových piesní podnietil aj našich dôchodcov k tomu, že sa pripojili svojím spevom a zaspomínali na svoju mladosť.

Podobné podujatie zrealizovala škola aj v Domove dôchodcov v Makove. Aj oni boli milo prekvapení, nadšení a so slzami v očiach prejavovali úprimnú radosť nad tým, že si niekto na nich spomenul, porozprával sa a spríjemnil im jeseň života. Všetci dôchodcovia vyjadrili radosť nad vzácnym stretnutím mladej a staršej generácie.

Úctu k starším treba pestovať a prejavovať počas celého roka a napĺňať krédo "Krásni mladí ľudia sú hračka prírody, ale krásni starí ľudia sú umelecké diela".