O škole Možnosti štúdia ELearning Rozvrh Webmail Mapa Výrobky školy Kontakt Napíšte nám

Akcie 2013/2014

Burza informácií o vzdelávaní a zamestnanosti v Čadci

   

Stredná odborná škola drevárska a stavebná v Krásne nad Kysucou pod vedením jej riaditeľa PaedDr. Jána Palka sa zúčastnila prezentácie stredných škôl pod názvom Cezhraničný veľtrh práce - Burza informácií o vzdelávaní a zamestnanosti, ktorý sa konal dňa 6.novembra 2013.

Bol určený nielen pre širokú verejnosť a ľudí hľadajúcich si zamestnanie, ale aj pre žiakov 9.tried a ich rodičov, ktorí stoja pred rozhodnutím, aký odbor štúdia zvoliť, aby po jeho ukončení mali možnosť sebarealizácie. Pre študentov stredných škôl, ktorí sa v tomto školskom roku stanú ich absolventmi, boli pripravené prednášky o možnostiach hľadania toho správneho uplatnenia sa na trhu práce. K nahliadnutiu boli informačné a propagačné materiály ako aj finálne výrobky zúčastnených stredných škôl a firiem z regiónu Kysúc.

          Návštevníci mali možnosť oboznámiť sa s našou školou, s učebnými a študijnými odbormi prostredníctvom stánku, ktorý prezentoval výrobky našich žiakov.  Žiaci priamo na výstave predvádzali svoje zručnosti v práci s drevom a mikroskopom. O prezentáciu našej školy bol záujem, pretože ide o jedinú školu tohto typu na Kysuciach, kde sa žiaci môžu naučiť zručnostiam v drevárstve, stavebníctve a ochrane životného prostredia.