O škole Možnosti štúdia ELearning Rozvrh Webmail Mapa Výrobky školy Kontakt Napíšte nám

Akcie 2013/2014

IMATRIKULÁCIE 2013

Slávnostná imatrikulácia žiakov prvých ročníkov sa v našej škole  konala 18. novembra 2013. Podujatím  sme si všetci pripomenuli 17. november - Deň boja za slobodu a demokraciu.

     Pri tejto slávnostnej príležitosti sa stretli primátor mesta Krásna nad Kysucou Ing. Jozef Grapa, riaditeľ Strednej odbornej školy drevárskej a stavebnej PaedDr. Ján Palko, vedenie školy, pedagógovia a žiaci všetkých ročníkov. V slávnostnom príhovore primátor povzbudil prvákov k tomu, aby sa dobre cítili v najmladšom meste na Slovensku a aby sa im páčil odbor, ktorý si vybrali. Riaditeľ  zaželal všetkým prvákom úspešné zaradenie do veľkej rodiny našej školy. Vynikajúcu atmosféru dokázali vytvoriť žiaci tretích ročníkov pri imatrikulovaní nových žiakov.

     Novembrový imatrikulačný deň bol výnimočný pre celú našu školu, no najmä pre našich prvákov, pretože vstúpili do cechu SOŠ drevárskej a stavebnej a oficiálne sa stali jej členmi. No nemali to také ľahké. Najskôr museli splniť úlohy, ktoré si pre nich pripravili žiaci z 3.A a 3. B  triedy. Naši prváci sa popasovali s úlohami ako napr. zatancovanie si v igelitových sukniach a v neposlednom rade ukázali aj svoj maliarsky talent. Predviedli aj svoju zručnosť v prácach typických pre odbor, ktorý sa rozhodli na našej škole študovať (rezanie dreva, stavanie steny, laboratórne pokusy...). Sľúbili dodržiavanie desiatich pravidiel školy a napokon boli slávnostne imatrikulovaní. O veselý a pestrý program sa postarali ich starší spolužiaci. Rodina našej školy sa tak oficiálne rozrástla o murárov, maliarov. stolárov, tesárov, operátorov stavebnej výroby, operátorov drevárskej a nábytkárskej výroby a o technológov ochrany a tvorby životného prostredia. 

     Veríme, že nikdy neoľutujú rozhodnutie v pokračovaní štúdia  na SOŠ drevárskej a stavebnej, ktorá sa nachádza v najmladšom meste na Slovensku v Krásne nad Kysucou. Motto našej imatrikulácie sa nieslo v duchu: "Svet potrebuje ľudí, ktorí dokážu niečo urobiť a nie ľudí, ktorí dokážu vysvetliť prečo nič neurobili.